Rakennusluvan hakija sai luottaa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuustodistuksessa olleeseen virheelliseen tietoon

25.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:16 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Poikkeamispäätöksen voimassaolo – Virheellinen lainvoimaisuustodistus – Luottamuksensuoja

Kaupungin kirjaamon rakennusluvan hakijoille antamassa lainvoimaisuustodistuksessa oli poikkeamispäätöksessä rakennusluvan hakemiselle määrätyn maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n 2 momentin mukaisen kahden vuoden määräajan laskemisen alkamispäivää koskeva virhe. Asiassa oli kysymys siitä, olivatko rakennusluvan hakijat voineet luottaa siihen, että toimimalla poikkeamispäätökseen merkityn lainvoimaisuustodistuksen perusteella laskettavan määräajan mukaisesti he olivat hakeneet rakennuslupaa määräajassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että lainvoimaisuustodistuksen hankkiminen poikkeamispäätökseen oli ollut tarpeen rakennusluvan hakemiseksi. Poikkeamispäätöksestä ei suoraan ilmennyt kahden vuoden määräajan viimeinen päivä, vaan määräajan laskemisen alkamispäivä. Lainvoimaisuustodistuksessa oleva kahden vuoden määräajan laskemisen alkamispäivää koskeva 16 päivän virhe oli määräajan pituuteen nähden vähäinen. Luvanhakijat olivat toimineet tämän virheellisesti lasketun määräajan puitteissa. Rakennuslupahakemus oli oikein lasketun määräajan mukaisesti laskettuna myöhästynyt vain seitsemän päivää.

Vaikka poikkeamispäätöksessä oli kaksi eri päivämäärää muutoksenhakuajan päättymiselle ja siten rakennusluvan hakemiselle määrätyn kahden vuoden määräajan laskemisen alkamiselle, luvanhakijat olivat tässä tilanteessa voineet luottaa siihen, että toimimalla lainvoimaisuustodistuksen perusteella laskettavan määräajan mukaisesti he olivat hakeneet rakennuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa. Rakennuslupahakemus oli tehty ajoissa.

KHO:2021:16

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments