Turvapaikanhakija ei voinut valittaa vastaanottopalveluiden lakkamisesta

22.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO: Kansainvälistä suojelua hakeneen vastaanottopalvelujen lakkaaminen – Hallintopäätös – Valituskelpoisuus – Tutkimatta jättäminen

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja oli kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (jäljempänä vastaanottolaki) 14 a §:n 3 momentin nojalla ilmoittanut A:lle, että hänen vastaanottopalvelunsa lakkaavat.

A valitti hallinto-oikeuteen ja vaati, että apulaisjohtajan päätös oli kumottava ja A:lle oli annettava edelleen oikeus vastaanottopalveluihin tai että asia oli ainakin palautettava vastaanottokeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. A katsoi, että hänen käännyttämistään koskeva päätös ei ollut täytäntöönpantavissa, eikä edellytyksiä vastaanottopalvelujen lakkaamiselle vastaanottolain 14 a §:n 3 momentin nojalla siten ollut. A katsoi myös, että asiassa oli vastaanottolain 14 a §:n 4 momentin mukaisia erityisiä henkilökohtaisia syitä vastaanottopalvelujen jatkamiselle.

Vastaanottolain hallituksen esityksessä (HE 170/2014) on 14 a §:n 3 momentin osalta todettu, että palveluiden lakkaamisesta ei tehdä erillistä muutoksenhakukelpoista hallintopäätöstä, vaan palvelut lakkaavat suoraan lain nojalla. Hallituksen esityksessä on 14 a §:n 4 momentin osalta todettu, että vastaanottokeskuksen johtaja päättäisi jatkamisesta, jos hän havaitsisi palvelujen lain mukaan lakattua perusteita jatkaa palveluja. Kyseessä ei olisi hakija-aloitteinen hakemusasia.

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtajan ilmoitus koski vastaanottopalvelujen lakkaamista suoraan lain nojalla, eikä kyseessä ollut myöskään päätös vastaanottopalvelujen jatkamisesta. Hallinto-oikeus katsoi, että uudelleenlaadittu vastaanottodirektiivi sekä vastaanottolain 14 a § ja sen esityöt (HE 170/2014, HaVM 47/2014 ja PeVL 47/2014) huomioon ottaen valituksenalainen ilmoitus ei ollut sellainen viranomaisen päätös, johon voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kysymys valittajan maasta poistamispäätöksen täytäntöönpantavuudesta ei ollut ratkaistavissa hänen vastaanottopalvelujen lakkaamista koskevan asiansa yhteydessä. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments