Tuija Turpeista esitetään korkeimman oikeuden jäseneksi

16.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen esitetään laamanni Tuija Turpeista

Kor­kein oi­keus (KKO) esit­tää, että Poh­jois-Kar­ja­lan kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­ni Tui­ja Tur­pei­nen ni­mi­te­tään hoi­ta­maan KKO:n jä­se­nen vir­kaa ajak­si 1.3.2021–31.10.2027.

Turpeinen on toiminut Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina 1.11.2016 lukien. Aiemmin hän on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien useita vuosia käräjätuomarina ja osastonjohtajana.

Ennen käräjätuomarin uraa Turpeinen toimi yli 15 vuoden ajan lakimiehenä asianajotoimistossa ja asianajajana.

Turpeinen on Tuomarinvalintalautakunnan jäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen. Hän on osallistunut useisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi Turpeinen on niin asianajajana kuin tuomarina toiminut useissa luottamustehtävissä.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu siihen, että oikeusneuvos Asko Välimaa on nimitetty Helsingin hovioikeuden presidentiksi 1.11.2020–31.10.2027.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.

Jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen esitetään laamanni Tuija Turpeista

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments