Pysyvän oleskeluluvan saamisen esteet ovat ehdottomia

29.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:162 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Syyllistyminen rikokseen – Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen este

A oli syyllistynyt ulkomaalaislain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen, josta on säädetty rangaistukseksi vankeutta. A oli tuomittu sakkorangaistukseen teostaan. Asiassa oli kysymys siitä, oliko Maahanmuuttovirasto voinut hylätä A:n pysyvää oleskelulupaa koskevan hakemuksen ulkomaalaislain 57 §:n 3 momentin nojalla sillä perusteella, että A:n syyksi luetun rikoksen tekopäivästä ei ollut hakemuksen ratkaisuhetkellä kulunut yli kahta vuotta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ulkomaalaislain 57 §:n 3 momentissa tarkoitetut määräajat ovat luonteeltaan ehdottomia siten, ettei pysyvää oleskelulupaa voida myöntää ennen näiden määräaikojen kulumista. Myöskään ulkomaalaislain 57 §:n 2 momentissa tarkoitettu pysyvän oleskeluluvan myöntämistä koskeva kokonaisharkinta ei tule tehtäväksi ennen pykälän 3 momentissa tarkoitettujen määräaikojen kulumista. Siten Maahanmuuttoviraston oli tullut hylätä A:n hakemus. Äänestys 4-1.

KHO:2020:162

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments