Hovioikeuden päätös elatusavusta lasten vuoroasumistilanteessa

2.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2020:10 Lapsen elatus – Vuoroasuminen – Asumiskustannukset

Kysymys elatusavun määrän laskemisesta vuoroasumistilanteessa ja erityisesti asumiskustannusten huomioon ottamisesta.
 
“Elatusavun tarkoituksena on hyvittää toiselle vanhemmalle lapsen välttämättömiä elinkustannuksia, jotka muodostuvat toisen vanhemman maksettavaksi. Harkittaessa D:n maksettavaksi määrättävän kohtuullisen rahallisen elatusavun määrää on otettava huomioon se riidaton seikka, että A ja B asuvat joka toinen viikko D:n luona, jolta ajalta D tosiasiallisesti vastaa täysimääräisesti juoksevista kuluista. Lasten muut kuin asumiskustannukset jakautuvat vuoroviikkoasumisessa näin ollen vanhempien kesken käytännössä varsin tarkoin puoliksi. D maksaa siten käytännössä puolet elatusapulaskelman yleisistä elinkustannuksista kummankin lapsen osalta. Lisäksi on riidatonta, että D maksaa puolet lasten harrastekuluista ja vastaa yksin lasten puhelinten hankinta- ja kuukausikuluista, joiden määrä sisältyy jo lasten yleisiin elinkustannuksiin. Vaikka elatuskykyä laskettaessa lapsilisää ei aiemman lausutun mukaisesti oteta huomioon C:n tulona vaan se otetaan huomioon vanhempien elatusvelvollisuuden määrää alentavana seikkana, elatusvastuun toteutumista harkittaessa ei voida jättää huomiotta sitä seikkaa, että nyt esillä olevassa vuoroasumistilanteessa lasten elatuksesta aiheutuvat muut kuin asumismenot jakautuvat vanhempien kesken varsin tasan, mutta lapsilisät maksetaan kokonaisuudessaan äidille. Kaikkeen edellä lausuttuun nähden ja myös elatusavun kohtuullisuutta kaikkien asianosaisten kannalta harkiten käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta, jossa D on velvoitettu maksamaan elatusapua sekä A:lle että B:lle 50 euroa, ei ole syytä A:n ja B:n valituksen johdosta muuttaa.”
 
 
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments