Oikeusasiamies esittää, että asianomistajan alaikäisyys säädettäisiin esitutkinnan kiireellisyysperusteeksi

10.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Laillisuusvalvonnassa on sekä kanteluita tutkittaessa että tarkastuksilla tullut ilmi useita tapauksia, joissa vakavienkin lapsiin kohdistuneiden rikosten esitutkinta on viipynyt kohtuuttoman pitkään. Sinänsä esitutkintojen viipyminen on yleinen ongelma, mutta lapsiin kohdistuvissa rikoksissa esitutkinnalla ja muullakin rikosprosessilla on erityispiirteitä. Olen erityisesti kiinnittänyt huomiota esitutkinnan kestoa koskevaan sääntelyyn ja siihen, että laissa ei ole säädetty siitä, että asianomistajan ikä vaikuttaisi esitutkinnan kiireellisyyteen. Näinhän on nimenomaisesti säädetty, kun epäilty on alaikäinen niin esitutkinnan kuin myös syyteharkinnan ja osin tuomioistuinkäsittelynkin osalta.
Olen eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla ottanut lainsäädännön mahdolliset kehittämistarpeet omana aloitteena selvitettäväksi.”

Katsonkin, että olisi perusteltua säätää, että esitutkinta on toimitettava kiireellisesti, kun asianomistaja on alle 18-vuotias. Ainakin tämän tulisi koskea henkeen, terveyteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kohdistuneita rikoksia.

Jotta ehdottamani säädösuudistukset näkyisivät myös käytännössä, tulisi esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisille sekä tuomioistuimille turvata riittävät resurssit ja ammattitaito hoitaa asiat joutuisasti oikeusvarmuudesta tinkimättä.

Lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittelyn kestoa koskeva sääntely (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments