Ulosottovalitusasiassa ei voitu hyödyntää asiassa aiemmin annettuja lausumia kuulematta henkilöitä suullisesti

26.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2019:5 Ulosottovalitus – Suullinen käsittely – Kirjallisen kertomuksen käyttökielto

Käräjäoikeus oli ratkaisssut ulosottovalituksen kirjallisen aineiston perusteella toimittamatta suullista käsittelyä. A Oy on hovioikeudessa pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista ja asian palauttamista käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus ei ollut ennen asian ratkaisemista selvittänyt, olivatko ratkaisun perusteena käytetyistä sivullisselvityksestä ja ulosottoselvityksestä ilmenevät seikat riitaisia vai riidattomia. Käräjäoikeus oli myös perustanut ratkaisunsa sivullisselvityksestä ja ulosottoselvityksestä ilmeneviin B:n ja C:n kertomuksiin kuulematta heitä henkilökohtaisesti. Asia palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments