Ahtausalan ja terveyspalvelualan työehtosopimusten mukaiset vuosilomamääräykset eivät olleet EU-oikeuden vastaisia

1.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

TT 2020:62: EU-oikeus – EU:n perusoikeuskirja – Sairaus – Työaikadirektiivi – Työehtosopimukseen perustuva loma – Työkyvyttömyys – Vuosiloman siirtäminen

Työtuomioistuin oli pyytänyt asiassa päätöksellään 18.10.2017 nro 148 ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin oli antanut tuomiollaan 19.11.2019 (yhdistetyt asiat C-609/17 ja C-610/17) pyydetyn ratkaisun, jonka perusteella työtuomioistuin totesi, että osana ahtausalan työehtosopimusta 1.2.2014 – 31.1.2017 sovellettu vuosilomalain 25 §:n 2 momentin säännös (182/2016) ei ollut ollut ristiriidassa työaikadirektiivin 7 artiklan 1 kohdan kanssa ja että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaa ei ollut voinut soveltaa käsiteltävänä olevassa tilanteessa. Näin ollen ahtausalan työehtosopimuksessa oli voitu vuosilomalain mainitun säännöksen mukaisesti määrätä, että työntekijällä, jonka sairaudesta johtuva työkyvyttömyys oli alkanut vuosiloman tai sen osan aikana, ei ollut ollut pyynnöstään huolimatta oikeutta saada siirretyksi vuosilomaan sisältyviä työkyvyttömyysajan kuutta ensimmäistä lomapäivää silloin kun nämä omavastuupäivät eivät olleet vähentäneet työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Vahvistamis- ja suoritusvaatimukset hylättiin. Asianosaisilla katsottiin olleen perusteltua aihetta oikeudenkäyntiin, joten ne saivat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments