Ulosottolakiin väliaikaisia muutoksia koronaepidemian takia

16.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää väliaikaista lakia ulosotossa olevien tilanteen helpottamiseksi koronaepidemian aikana. Esityksen tavoitteena on madaltaa ulosottokaaren helpotusten ja rajoitusten soveltamisen kynnystä.

Lakimuutoksella helpotetaan velallisten mahdollisuutta saada rajoitettu tai kevennetty ulosottomenettely. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämisiä.

Hallituksen esityksen mukaan myös ulosoton joutuisuusvaatimusta muutettaisiin niin, että ulosottolaissa olevat keventämiset ja rajoittamiset sekä ulosoton täytäntöönpanon lykkäämiset otettaisiin joutuisuussäännöksessä huomioon. Tavallisesti joutuisuusvaatimus edellyttää, että ulosotto on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä.

Ehdotetuilla muutoksilla koronaepidemiasta johtuva poikkeustila ja siitä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa paremmin huomioon ulosotossa. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa tilapäisten taloudellisten vaikeuksien kesto voi olla pidempi kuin normaaliaikoihin tarkoitettuun ulosottolakiin on säännelty. Väliaikaisen lain on tarkoitus ottaa paremmin huomioon poikkeusajan vaatimat erityispiirteet. Joustavammista menettelysäännöksistä on myös se etu, ettei ulosottomenettelystä aiheudu maksuhäiriömerkintä luottotietorekistereihin yhtä nopeasti kuin nykyisin.

Esityksen mukaan ulosottomiehellä säilyy kuitenkin tapauskohtainen harkinta muuttaa tai rajata lisäaikoja ja helpotuksia. Nyt ehdotetuilla muutoksilla ei myöskään kohtuuttomasti vaarannettaisi velkojien oikeutta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa 31 päivään lokakuuta 2020.

 

Ulosottolakiin väliaikaisia muutoksia koronaepidemian takia

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments