Viiden minuutin valmiusaika oli niin lyhyt, että palomiehen varallaolo katsottiin työajaksi

23.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työtuomiostuin 2020:31: Työaika – Varallaolo – Välituomio

Palomiehillä oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tuo aika oli ollut niin lyhyt, että se ei tosiasiassa ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä. Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihinsa ja viettää vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla. Palomiesten katsottiin olleen varallaoloaikana tosiasiallisesti samalla tavalla työhön sidottuja kuin varsinaisia työtehtäviä suorittaessaan. Varallaoloksi katsottu aika tuli lukea työajaksi.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments