Pelkän toiminimen luovutuksen myötä verkkotunnuksen aikaprioriteetti lasketaan siitä, kun uusi haltija on ilmoittanut toiminimen rekisteröitäväksi

24.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Kajon Oy > Helsingin Taksit Oy  verkkotunnus – verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle – toiminimi – aikaprioriteetti

Kajon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätökse, koska Liikenne- ja viestintävirasto on katsonut virheellisesti, että Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi hyötymistarkoituksessa käyttöönsä. Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi 16.11.2016 vilpittömässä mielessä. Kajon Oy ei ole ollut tietoinen siitä, että Helsingin Taksit Oy:llä on ollut aputoiminimi tai verkkotunnus, jotka ovat kirjoitusasultaan läheisiä verkkotunnuksen helsingintaksi.fi kanssa. Kajon Oy ei ole pyrkinyt hyödyntämään tai vahingoittamaan Helsingin Taksit Oy:n nimen tai verkkotunnuksen tunnettuutta.

___

Asiassa esitetyn perusteella verkkotunnus helsingintaksi.fi ei ole merkitsemishetkellä muistuttanut Helsingin Taksit Oy:n suojattua nimeä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Liikenne- ja viestintäviraston ei siten olisi tullut merkitä verkkotunnusta helsingintaksi.fi Helsingin Taksit Oy:n käyttöön ja Liikenne- ja viestintäviraston valituksenalainen päätös on kumottava. Tähän nähden asiassa ei ole tarpeen lausua muista valittajan valituksensa tueksi esittämistä perusteista.
 
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments