Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.3.2020 Oikeusuutiset

Pelkän toiminimen luovutuksen myötä verkkotunnuksen aikaprioriteetti lasketaan siitä, kun uusi haltija on ilmoittanut toiminimen rekisteröitäväksi

Markkinaoikeus: Kajon Oy > Helsingin Taksit Oy  verkkotunnus – verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle – toiminimi – aikaprioriteetti Kajon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätökse, koska Liikenne- ja viestintävirasto on katsonut virheellisesti, että Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi hyötymistarkoituksessa käyttöönsä. Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi 16.11.2016 vilpittömässä mielessä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/pelkan-toiminimen-luovutuksen-myota-verkkotunnuksen-aikaprioriteetti-lasketaan-siita-kun-uusi-haltija-on-ilmoittanut-toiminimen-rekisteroitavaksi/
12.11.2019 Oikeusuutiset

Viestintävirasto oli toimivaltainen toteamaan, että yhtiön esittämät perusteet eivät ole muodostaneet hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle

KHO:2019:142 Verkkotunnus – Toisen toiminimeä vastaava verkkotunnus – Hyväksyttävä peruste – Viestintäviraston toimivalta Viestintävirasto oli Aalto Group Oy:n vaatimuksesta merkinnyt yhtiön käyttöön AALTO Ympäristökehitys Oy:n 12.9.2016 itselleen merkitsemän verkkotunnuksen aaltogroup.fi. Markkinaoikeus oli hylännyt AALTO Ympäristökehitys Oy:n Viestintäviraston päätöksestä tekemän valituksen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että verkkotunnus oli yhtiömuotoa osoittavaa lyhennettä lukuun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/viestintavirasto-oli-toimivaltainen-toteamaan-etta-yhtion-esittamat-perusteet-eivat-ole-muodostaneet-hyvaksyttavaa-perustetta-verkkotunnuksen-merkitsemiselle/
2.7.2018 Oikeusuutiset

Verkkotunnuksen merkitsemistä ei siirretty sen aiemmalle käyttäjälle

Markkinaoikeus: A ja B > Viestintävirasto verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle – vakiinnuttaminen A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää verkkotunnuksen X.fi merkittäväksi hänen käyttöönsä. Inhimillisen virheen vuoksi palveluntuottaja ei ollut uudistanut valittajan verkkotunnusta, jolloin vastaaja on merkinnyt sen nimiinsä. Verkkotunnus X.fi on ollut valittajan henkilökohtaisessa ja hänen perheensä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/verkkotunnuksen-merkitsemista-ei-siirretty-sen-aiemmalle-kayttajalle/
11.3.2016 Oikeusuutiset

KKO: Verkkokauppa.com on laajalti tunnettu tavaramerkki. Sitä loukkaavan merkin käyttö kiellettiin.

KKO:2016:16 Tavaramerkki – Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja Verkkokauppa.com Oyj:lle oli 15.10.2004 rekisteröity sanamerkkinä tavaramerkki Verkkokauppa.com. Oy Waltic Ab oli käyttänyt elinkeinotoiminnassaan sille vuonna 2009 myönnettyä verkkotunnusta veneilijanverkkokauppa.com ja tunnusmerkkiä, joka sisälsi tekstin Veneilijän verkkokauppa.com. Kysymys siitä, – oliko Verkkokauppa.com tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettu tavaramerkki,– olivatko Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kko-verkkokauppa-com-on-laajalti-tunnettu-tavaramerkki-sita-loukkaavan-merkin-kaytto-kiellettiin/
17.10.2019 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetaan laajennuksia

Hallitus esittää kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin laajennuksia. Tänään eduskunnalle annetun ehdotuksen taustalla on kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva EU:n asetus, jota sovelletaan rajat ylittäviin kuluttajansuojarikkomuksiin jäsenvaltioissa. Samalla tarkoituksena on laajentaa kuluttaja-asiamiehen keinoja puuttua lainrikkomuksiin yleisemminkin myös esimerkiksi kansallisissa valvonta-asioissa. Ehdotuksen mukaan kuluttaja-asiamies voisi osana valvontatehtäviään tehdä koeostoja, määrätä poikkeuksellisissa tapauksissa myös esimerkiksi verkkosivustoilla olevaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kuluttajansuojaviranomaisten-toimivaltuuksiin-ehdotetaan-laajennuksia/