Vangittuna pitämistä koskeva määräys kumottiin, koska sille ei ollut esitetty todellisia perusteluja

20.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:16 Pakkokeino – Vangitseminen – Vangittuna pitäminen – Tuomion perusteleminen

Käräjäoikeus oli törkeää huumausainerikosta koskevan asian pääkäsittelyn päätteeksi määrännyt A:n pidettäväksi edelleen vangittuna tuomion antamiseen saakka. Käräjäoikeus katsoi, että odotettavissa olevan pitkän vankeusrangaistuksen perusteella oli syytä epäillä, että A lähtee pakoon tai muutoin karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa. Hovioikeus hylkäsi A:n kantelun vangittuna pitämistä koskevasta ratkaisusta.

Korkein oikeus katsoi, että vangittuna pitämistä karttamisvaaran vuoksi ei voinut pääkäsittelyn jälkeen perustaa pelkästään odotettavissa olevaan pitkään vankeusrangaistukseen. Kun asiassa ei ollut selvitetty mitään muutakaan karttamisvaaraa tukevaa tosiseikkaa eikä arvioitu lievempien pakkokeinojen käyttämistä, Korkein oikeus katsoi, että A:n vangittuna pitämiselle ei ole ollut perusteita.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jyrki Virolainen
4 vuodet sitten

“Todellisia perusteluja”. Ehkä parempi sanoa, ettei “riittäviä perusteluja”.
Jos käräjäoikeus oli julistanut tuomionsa välittömästi pääkäsittelyn päätyttyä, eikä vasta kansliatuomiona parin viikon kuluttua, ei kyseistä ongelmaa kaiketi olisi syntynyt. KKO:n ratkaisuselosteesta ei tosin jostakin syystä ilmene, määräsikö käräjäoikeus kansliatuomiossa syytetyn pidettävksi edelleen vangittuna.