Pakkokeinolain mukaisen turvaamistoimen aiheuttaman vahingon osalta valtiolla ei ole ankaraa vastuuta

13.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2020:1 Turvaamistoimi – Vakuustakavarikko – Turvaamistoimen tarpeettomuus – Vahingonkorvaus – Valtion korvausvastuu – Ankara vastuu – Oikeudenkäyntikulut – Kohtuullistaminen – Oikeuden epäselvyys

Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei vakuustakavarikko ollut ollut tarpeeton, kun asiassa oli selvitetty, että oli tapahtunut petosrikos, jonka seurauksena yhtiölle oli päätynyt rahavaroja. Nämä rahavarat olisi voitu tuomita menetetyksi valtiolle rikoshyötynä, ja niihin oli siten voitu kohdistaa vakuustakavarikko. Hovioikeus arvioi myös valtion korvausvastuun luonnetta. Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei nykyisen pakkokeinolain säätämisen yhteydessä ollut muutettu valtion korvausvastuun perustetta tuottamusperusteisesta ankaraksi korvausvastuuksi. Lopuksi hovioikeus katsoi, ettei asiassa ollut perusteita oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamiselle. Hovioikeus ei myöskään voinut viran puolesta alentaa yhtiön korvattavaksi määrättyjä oikeudenkäyntikuluja sillä perusteella, että asia oli ollut oikeudellisesti epäselvä. (Äänestys turvaamistoimen tarpeettomuudesta)

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments