Rikosasioiden käsittelyn sujuvuutta halutaan parantaa

28.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat 4.4.2019 tehdyllä asettamispäätöksellä (VN/2119/2019) asettaneet professori Matti Tolvasen selvityshenkilöksi arvioimaan rikosketjun toimivuutta LEAN-periaatteiden näkökulmasta. Hankkeen pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaa ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida rikosketjun toimintaa ottaen huomioon LEAN-periaatteet ja tehdä tätä koskevia kehittämisehdotuksia. Hankkeen tavoitteena oli käsittelyaikojen lyhentäminen ja rikosketjun toimivuuden varmistaminen. Erityistä huomiota tuli kiinnittää odotusaikoihin, arvoketjuun ja asioiden virtaukseen. Huomiota tuli kiinnittää sekä yksinkertaisiin massarikoksiin että vaativiin, vakavampiin rikoksiin. Erityistä huomiota tuli kiinnittää lapsiin kohdistuviin vakaviin rikoksiin liittyviin menettelytapoihin. Selvityshenkilön tuli kuulla poliisin, Syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten edustajia.

Selvityshenkilön tehtävänä oli arvioida ennen kaikkea poliisin, Syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytäntöjä ja menettelytapoja. Rikosprosessia koskevassa lainsäädännössä ei pääsääntöisesti aseteta asioiden sisäiselle käsittelyllä tarkkoja toimintaohjeita, vaan viranomaiset voivat järjestää sisäiset menettelytapansa verrattain vapaasti. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena ei siten ollut lainsäädännön kehittäminen. Selvityshenkilö voi kuitenkin arvioida muun muassa sitä, onko LEAN-periaatteiden toteutumiselle lainsäädännöllisiä esteitä ja voidaanko prosessilainsäädännön avulla kannustaa rikosketjun toimijoita niiden noudattamiseen.

Tiedote: Rikosasioiden käsittelyn sujuvuutta halutaan parantaa

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments