KHO: Verohallinnolla ei ole oikeutta saada pankilta listausta asiakkaistaan

30.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:8 Verotusmenettely – Vertailutietotarkastus – Tietosuoja – Pankki – Asiakasrekisteri – Tietopyynnön lainmukaisuus – Yleinen tietosuoja-asetus

Verohallinto oli verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n nojalla kehottanut pankki A Oyj:tä esittämään muun ohella listauksen kaikista asiakkaistaan vertailutietotarkastuksen suorittamista varten. Korkein hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen viitaten, että tällainen tietopyyntö ei ollut lainmukainen. Verohallinnon kehotuspäätös kumottiin.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments