Ilmalämpöpumpun asentamisen kieltäminen oli kohtuutonta asunto-osakeyhtiön osakasta kohtaan

9.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:13 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö

 
Osakkeenomistaja oli asentanut huoneistonsa parvekkeelle ilmalämpöpumpun. Yhtiö oli kieltänyt muutostyön. Kysymys siitä, kuuluiko ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeelle osakkeenomistajan muutostyöoikeuden piiriin. Lisäksi kysymys siitä, oliko muutostyön kieltäminen kohtuutonta ottaen huomioon siitä aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. Lisäksi asiassa oli otettava kantaa ilmalämpöpumppujen kieltämistä koskevan yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyyteen.
 

Avainsanat