Generic filters
Exact matches only
15.5.2024 Oikeusuutiset

Taloyhtiötä ei voitu sakon uhalla velvoittaa toimiin osakkaan hallinnassa olevassa tilassa olevien laitteiden poistamiseksi

KHO:2024:74 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Luvaton valomainoslaite toimistohuoneiston sisällä – Sakon uhan kohdentaminen asunto-osakeyhtiöön ja osakkaaseen – Asunto-osakeyhtiön oikeudellinen ja tosiallinen mahdollisuus noudattaa velvoitetta Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto oli velvoittanut asunto-osakeyhtiön kiinteistön omistajana sekä huoneiston osakkeenomistajan kummallekin erikseen asetetun sakon uhalla poistamaan luvattomat valomainoslaitteet toimistokäytössä olevasta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/taloyhtiota-ei-voitu-sakon-uhalla-velvoittaa-toimiin-osakkaan-hallinnassa-olevassa-tilassa-olevien-laitteiden-poistamiseksi/
3.3.2023 Oikeusuutiset

Taloyhtiöiden esteettömyyttä ja kestävää asumista edistäviä ratkaisuja voi tehdä aiempaa helpommin

Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu maaliskuussa. Uudistus helpottaa esteettömyyttä parantavien sekä kestävää asumista edistävien muutostöiden tekemistä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Taloyhtiön osakkaalla on jatkossa oikeus tehdä omalla kustannuksellaan esteettömyyttä parantavia muutoksia myös yhtiön rakennuksen tai kiinteistön yhteisiin tiloihin. Muutoksen toteuttanut osakas vastaa käyttökuluista, huollosta ja kunnossapidosta ja myös tarpeettomaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/taloyhtioiden-esteettomyytta-ja-kestavaa-asumista-edistavia-ratkaisuja-voi-tehda-aiempaa-helpommin/
30.12.2022 Oikeusuutiset

Tuolihissi omakotitalon kerrosten välillä ei ollut välttämätön muutostyö, joka vaikeavammaiselle oli järjestettävä

KHO:2022:150 Vammaispalvelu – Asunnon muutostyöt – Tuolihissi – Tavanomaiset elämän toiminnot – Välttämättömyys – Huonejärjestysten muuttaminen Tuolihissiä omakotitalon toiseen kerrokseen ei voitu pitää välttämättömänä asunnon muutostyönä, kun vaikeavammaiselle oli järjestettävissä hänen yksilölliset tarpeensa huomioon ottavat tilat pohjakerroksesta. Kuntayhtymä ei ollut velvollinen korvaamaan tuolihissin hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. KHO:2022:150

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/tuolihissi-omakotitalon-kerrosten-valilla-ei-ollut-valttamaton-muutostyo-joka-vaikeavammaiselle-oli-jarjestettava/
3.11.2022 Oikeusuutiset

Taloyhtiöiden esteettömyyttä ja kestävää asumista halutaan edistää asunto-osakeyhtiölain muutoksella

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, joilla helpotetaan esteettömyyttä parantavien sekä kestävää asumista edistävien muutostöiden tekemistä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Esityksen mukaan taloyhtiön osakkaalla olisi jatkossa oikeus tehdä omalla kustannuksellaan esteettömyyttä parantavia muutoksia myös yhtiön rakennuksen tai kiinteistön yhteisiin tiloihin. Lisäksi muutoksen toteuttanut osakas vastaisi käyttökuluista, huollosta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/taloyhtioiden-esteettomyytta-ja-kestavaa-asumista-halutaan-edistaa-asunto-osakeyhtiolain-muutoksella/
22.7.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö   LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ERÄIDEN HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (”esitysluonnos”). Asianajajaliitto pitää esitettyjä muutoksia kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä Asianajajaliitto toteaa, että huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen, jonka keskeisenä tarkoituksena on saada käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eraiden-huoneistotietojarjestelmaa-koskevien-lakien-muuttamisesta/
2.2.2022 Oikeusuutiset

Eduskunnalle vielä tällä vaalikaudella annettavien lakiesitysten lista julkaistu

Valtioneuvosto on hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman alkaneelle vuodelle. Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella. Hallituksen on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle 166 hallituksen esitystä ja 8 selontekoa. Samalla hyväksyttiin alustavasti syysistuntokauden 2022 suunnitelma. Syysistuntokaudella oikeusministeri esittää eduskunanlle myös oikeudenhoidon selonteon Tässä otteita suunnitelmasta: Kevätistuntokaudelle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/eduskunnalle-viela-talla-vaalikaudella-annettavien-lakiesitysten-lista-julkaistu/
21.5.2021 Oikeusuutiset

Ilmalämpöpumpun asentamisessa parvekkeelle, joka kuuluu osakehuoneistoon, on kysymys osakehuoneistossa tehtävästä muutostyöstä

KKO:2021:32 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja oli asennuttanut osakehuoneistoonsa kuuluvalle parvekkeelle ilmalämpöpumpun siten, että sen sisä- ja ulkoyksikön välinen läpivienti oli tehty rakennuksen ulkoseinään. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että ilmalämpöpumpun asentamista oli arvioitava asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisena osakehuoneistossa tehtävänä muutostyönä. KKO:2021:32

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/ilmalampopumpun-asentamisessa-parvekkeelle-joka-kuuluu-osakehuoneistoon-on-kysymys-osakehuoneistossa-tehtavasta-muutostyosta/
9.12.2019 Oikeusuutiset

Ilmalämpöpumpun asentamisen kieltäminen oli kohtuutonta asunto-osakeyhtiön osakasta kohtaan

THO:2019:13 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö   Osakkeenomistaja oli asentanut huoneistonsa parvekkeelle ilmalämpöpumpun. Yhtiö oli kieltänyt muutostyön. Kysymys siitä, kuuluiko ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeelle osakkeenomistajan muutostyöoikeuden piiriin. Lisäksi kysymys siitä, oliko muutostyön kieltäminen kohtuutonta ottaen huomioon siitä aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty. Lisäksi asiassa oli otettava kantaa ilmalämpöpumppujen kieltämistä koskevan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ilmalampopumpun-asentamisen-kieltaminen-oli-kohtuutonta-asunto-osakeyhtion-osakasta-kohtaan/
23.12.2016 Oikeusuutiset

Korvausvelka oli vanhentunut ennen vahingon havaitsemista

KKO:2016:98 Vahingonkorvaus Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen Asunto-osakeyhtiö K oli vuonna 1992 korottanut ja päällystänyt tontillaan pysäköintialueen. Sen asfalttipinta oli jäänyt viereisen asunto-osakeyhtiö M:n rakennuksen sokkelin ja seinäelementin saumapinnan yläpuolelle asfaltin ja seinän liittymäkohdassa. Rakennuksessa oli havaittu syyskuussa 2012 kosteusvaurio, jonka perusteella M oli esittänyt K:lle korvausvaatimuksen 25.10.2012. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/korvausvelka-oli-vanhentunut-ennen-vahingon-havaitsemista/
24.11.2015 Oikeusuutiset

Taloyhtiö vastasi edellisen asukkaan luvattomasti tekemän muutostyön aiheuttamista kosteusvaurioista

KKO:2015:87 Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö – Rakennuksen kunnossapito 1950-luvulla rakennetun talon kylpyhuoneissa oli alun perin ollut ammeet. Vedeneristyksenä lattiassa oli ollut bitumisivelty huopa, joka oli sijainnut holvilaatan päällä. Huovan päällä oli ollut noin kymmenen senttimetriä paksu pintalaatta. A:n asunnossa oli edellisen osakkeenomistajan toimesta poistettu amme ja tilalle oli tehty suihkutila.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/taloyhtio-vastasi-edellisen-asukkaan-luvattomasti-tekeman-muutostyon-aiheuttamista-kosteusvaurioista/