Taloyhtiötä ei voitu sakon uhalla velvoittaa toimiin osakkaan hallinnassa olevassa tilassa olevien laitteiden poistamiseksi

15.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:74 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Luvaton valomainoslaite toimistohuoneiston sisällä – Sakon uhan kohdentaminen asunto-osakeyhtiöön ja osakkaaseen – Asunto-osakeyhtiön oikeudellinen ja tosiallinen mahdollisuus noudattaa velvoitetta

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto oli velvoittanut asunto-osakeyhtiön kiinteistön omistajana sekä huoneiston osakkeenomistajan kummallekin erikseen asetetun sakon uhalla poistamaan luvattomat valomainoslaitteet toimistokäytössä olevasta huoneistosta. Laitteet sijaitsivat huoneiston sisätiloissa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, voitiinko velvoite ja sakon uhka kohdistaa huoneiston osakkeenomistajan ohella myös asunto-osakeyhtiöön.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä oli oikeus päästä huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapito- tai muutostyötä tai niiden valvomista varten. Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin hallinto-oikeus, ettei huoneistoon pääsy mainituilla perusteilla oikeuttanut yhtiön edustajia poistamaan huoneistosta siellä sijaitsevia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvattomia laitteita. Asunto-osakeyhtiölain mukaiset perusteet osakkaan hallitseman huoneiston haltuunottoon eivät nekään sisältäneet säännöksiä, jotka antaisivat yhtiön hallitukselle mahdollisuuden ottaa osakkaan huoneisto yhtiön haltuun yhtiölle ja osakkaalle erikseen asetetun tämäntyyppisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi näin ollen, ettei yhtiöllä ollut oikeudellista eikä tosiasiallista mahdollisuutta noudattaa velvoitetta poistaa valomainoslaitteita osakkaan hallitseman huoneiston sisätiloista vastaavalla tavalla kuin osakas oli velvoitettu menettelemään. Velvoitetta ei siten ollut voitu asettaa yhtiölle.

Hallinto-oikeuden ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset kumottiin asunto-osakeyhtiötä koskevilta osin.

KHO:2024:74

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments