Kuluttaja-asiamies valmistelee Suomen ensimmäistä ryhmäkannetta

10.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttaja-asiamies puuttuu pikaluottojen kohtuuttomiin kustannuksiin – ennakkoilmoittautuminen ryhmäkanteeseen alkaa

Kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa ryhmäkanteet kahdesta J.W.-Yhtiöt Oy:n ja Euro24 Finance Oy:n myöntämästä luotosta, joilla on kohtuuttomat luottokustannukset. Ryhmäkanteen käynnistäminen edellyttää, että siihen ilmoittautuu riittävän suuri kuluttajaryhmä. Tämän varmistamiseksi kuluttaja-asiamies etsii nyt kyseisiä luottoja ottaneita kuluttajia ja pyytää heitä ilmoittautumaan kanteeseen ennakkoon.

1.9.2019 voimaan tullut korkokattosääntely koskee vain luottoja, jotka on myönnetty lainmuutoksen jälkeen. Pikaluottoyhtiöt ovat kuitenkin vuosien varrella myöntäneet kuluttajille runsaasti vähintään 2 000 euron pikaluottoja, joiden kustannukset ovat usein kohtuuttoman suuret. Kuluttajille on myös annettu luottokustannuksista puutteellisia, ristiriitaisia ja/tai virheellisiä tietoja. Näillä perusteilla kuluttajien on mahdollista vaatia luottokustannustensa alentamista tapauksissa, joita korkokattosääntely ei koske.

Jotta myös ennen 1.9.2019 kalliin pikaluoton ottaneiden luottokustannuksia saataisiin alennetuksi, kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkanteiden nostamista seuraavista luotoista:

  • J.W.-Yhtiöt Oy:n myöntämä 2 000 euron Suomilimiitti-tililuotto, joka on myönnetty aikavälillä 4.7.2016–31.8.2019.
  • Euro24 Finance Oy:n myöntämä 2 000 euron tililuotto, joka on myönnetty aikavälillä 20.5.2016–20.5.2019.

Miksi ja miten ryhmäkanteeseen ilmoittaudutaan ennakkoon?

Ryhmäkanteen nostaminen edellyttää, että siinä on mukana riittävän suuri joukko kuluttajia. Ennen varsinaisen ryhmäkannemenettelyn aloittamista kuluttaja-asiamies etsiikin kuluttajia, jotka ovat ottaneet yllä mainittuja J.W.-Yhtiöiden ja Euro24 Financen luottoja ja pyytää heitä ilmoittautumaan ryhmäkanteeseen ennakkoon. Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää, koska sen avulla voidaan selvittää, saadaanko kanteisiin mukaan riittävän suuri kuluttajaryhmä.

Kuluttaja-asiamies puuttuu pikaluottojen kohtuuttomiin kustannuksiin – ennakkoilmoittautuminen ryhmäkanteeseen alkaa

Avainsanat