Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.4.2020 Oikeusuutiset

OM: Pikavippien enimmäiskorko puolitetaan nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin ja niiden suoramarkkinointi kielletään

Oikeusministeriö valmistelee useita hallituksen esityksiä, joilla helpotetaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarpeettomat konkurssit vältetään ja kuluttajaluottojen korkoja kohtuullistetaan. Työn alla on myös hallituksen esitys, jolla puolitetaan pikavippien enimmäiskorko nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin. Myös pikavippien suoramarkkinointi kielletään. – Suomalaiset ovat nyt uuden edessä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/om-pikavippien-enimmaiskorko-puolitetaan-nykyisesta-20-prosentista-10-prosenttiin-ja-niiden-suoramarkkinointi-kielletaan/
10.11.2019 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamies valmistelee Suomen ensimmäistä ryhmäkannetta

Kuluttaja-asiamies puuttuu pikaluottojen kohtuuttomiin kustannuksiin – ennakkoilmoittautuminen ryhmäkanteeseen alkaa Kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa ryhmäkanteet kahdesta J.W.-Yhtiöt Oy:n ja Euro24 Finance Oy:n myöntämästä luotosta, joilla on kohtuuttomat luottokustannukset. Ryhmäkanteen käynnistäminen edellyttää, että siihen ilmoittautuu riittävän suuri kuluttajaryhmä. Tämän varmistamiseksi kuluttaja-asiamies etsii nyt kyseisiä luottoja ottaneita kuluttajia ja pyytää heitä ilmoittautumaan kanteeseen ennakkoon.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/kuluttaja-asiamies-valmistelee-suomen-ensimmaista-ryhmakannetta/
10.11.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiö tuomittiin maksamaan uhkasakko ja asetettiin uusi isompi uhkasakko

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > J.W.-Yhtiöt Oy – kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon. 4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pikavippiyhtio-tuomittiin-maksamaan-uhkasakko-ja-asetettiin-uusi-isompi-uhkasakko/
5.2.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittynyt maksullinen takaus todettiin viran puolesta ehdoiltaan kohtuuttomaksi ja selvästi perusteettomaksi

KKO:2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Euroopan unionin oikeus S oli ottanut R Oy:ltä 30 euron pienlainan, jonka saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainansaajan hankkima henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. S oli valinnut takaajaksi A Oy:n, jonka palvelu edellytti B Oy:n maksullisen tekstiviestipalvelun käyttämistä. A Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/pikavippiin-liittynyt-maksullinen-takaus-todettiin-viran-puolesta-ehdoiltaan-kohtuuttomaksi-ja-selvasti-perusteettomaksi/
28.4.2016 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittyvä maksullinen takaus ja mobiilipalvelu olivat kohtuuttomia ehtoja, maksuvatimus hylättiin viranpuolesta

I-SHO:2016:4 Velkomus Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus – Kohtuuttomat ehdot Pikaluottoja myöntänyt rahoitusyhtiö oli liittänyt luoton myöntämisen edellytykseksi, että luotolle annetaan takaus. Kuluttaja oli sitoutunut luoton ottamisen yhteydessä hyväksymillään vakiosopimuksilla rahoitusyhtiön yhteistyökumppaneiden tarjoamiin maksulliseen takauspalveluun ja siihen liitettyyn maksulliseen mobiilipalveluun. Velkojana oleva yhtiö oli kanteella vaatinut,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/pikavippiin-liittyva-maksullinen-takaus-ja-mobiilipalvelu-olivat-kohtuuttomia-ehtoja-maksuvatimus-hylattiin-viranpuolesta/
12.11.2015 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiön ja perintäyhtiön puutteelliset toimiluvat eivät vaikuttaaneet saatavan pätevyyteen

KKO:2015:81 Kuluttajasaatava – Saatavan perintä Oikeustoimi – Oikeustoimen pätemättömyys – Puuttumattomuusperiaate Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia saatavia. Velallinen oli vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että luotonantajayhtiötä ei ollut rekisteröity luotonantajarekisteriin eikä perintäyhtiöllä ollut lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/pikavippiyhtion-ja-perintayhtion-puutteelliset-toimiluvat-eivat-vaikuttaaneet-saatavan-patevyyteen/
29.11.2019 Lausunnot

Lausunto selvityksestä keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Yleiset huomiot mietinnöstä Lausunnonantaja lähtökohtaisesti kannattaa esitystä. Selvityksessä esitetyt makrotalousvälineet ovat osaltaan tarpeellisia keinoja yritettäessä estää kotitalouksien velkaantumista. Ne koskevat erityisesti kuluttajien uudisrakentamista varten nostamia asuntoluottoja. Ylivelkaantuminen on kuitenkin laajempi ongelma erityisesti kuluttajille suunnattujen pikavippien ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen, vakuusomaisuuden arvonalentumisten sekä taloyhtiölainojen osalta. Selvityksessä todetusti asuntoluottojen määrän kasvu on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lausunto-selvityksesta-keinoista-ehkaista-kotitalouksien-velkaantumista/
23.6.2015 Oikeusuutiset

KKO pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua luotonantajan käsitteen tulkinnasta

Yhtiö markkinoi useassa EU:n jäsenvaltiossa vertaislainoiksi nimittämiään pieniä lainoja yksityishenkilöille. Korkein oikeus (KKO) on päättänyt esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön niin sanottua pikavippiä koskevassa asiassa. Pohjoissuomalainen mies oli ottanut internetin välityksellä toimivalta TrustBuddy AB -yhtiöltä 600 euron suuruisen pikavipin. Yhtiö markkinoi useassa EU:n jäsenvaltiossa vertaislainoiksi nimittämiään pieniä lainoja yksityishenkilöille. Se…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kko-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-luotonantajan-kasitteen-tulkinnasta/
16.5.2014 Oikeusuutiset

MTV Uutiset: Monissa kaupungeissa velkaneuvonnan palvelut ovat ruuhkautuneet.

MTV Uutiset selvitti, mikä on Suomen kymmenen suurimman kaupungin velkaneuvonnan jonotilanne tällä hetkellä Heikoin tilanne on Espoossa ja Oulussa, joissa asiakasmäärät ovat ruuhkauttaneet velkapalvelut niin, että ensimmäiset vapaat ajat löytyvät vasta kolmen ja puolen kuukauden päästä. Pahimmillaan jonossa saattaa olla jopa yli 200 asiakasta. spoon johtava talous- ja velkaneuvoja Aulikki…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/mtv-uutiset-monissa-kaupungeissa-velkaneuvonnan-palvelut-ovat-ruuhkautuneet/
15.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Pienille luotoille 51 prosentin korkokatto kesäkuun alusta

Alle 2 000 euron luotoille asetetaan 51 prosentin korkokatto kesäkuun alusta lukien Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset huomenna perjantaina 15. maaliskuuta. Korkokatolla pyritään hillitsemään pikavippien synnyttämiä velkaongelmia. Luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolaissa tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Tämänhetkisellä viitekorolla korkokatto on 51 prosenttia. Nykyisin todellinen vuosikorko on…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-pienille-luotoille-51-prosentin-korkokatto-kesakuun-alusta/