Konkurssipesällä on velvollisuus tilittää panttiomaisuuden myynnistä saadut varat panttivelkojalle ilman aiheetonta viivytystä

28.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:95 Konkurssi – Velkojainkokouksen päätöksen moite Panttaus

Konkurssipesä oli myynyt kolme määräalaa pantatuista kiinteistöistä. Konkurssipesän ja panttivelkojien sopimuksin panttioikeus oli purettu määräalojen osalta kaupan jälkeen. Velkojainkokous päätti, että määräalojen myynnistä kertyneiden varojen tilitys tehdään vasta, kun pantatut kiinteistöt on kokonaisuudessaan realisoitu.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein velkojainkokouksen päätöstä muutettiin siten, että konkurssipesä määrättiin viipymättä tekemään pantinhaltijoille tilitys määräalojen kaupoista.

Avainsanat