KKO myönsi syyttäjälle valituslupia saamelaisten kalastuskiistoissa

27.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjälle valitusluvan kahdessa asiassa, jotka koskevat saamelaisten kalastusoikeuksia Tenojoen vesistöön kuuluvissa Utsjoessa ja Vetsijoessa.

Valitusluvat koskevat saamelaisten kulttuurista perusoikeutta kalastuksen harjoittamiseen ja kalastusrajoituksia sisältävän lakien tulkintaa perusoikeuksien näkökulmasta.

Utsjokea koskevassa asiassa on kyse kalastamisesta sallitun ajankohdan ulkopuolella. Syyttäjän mukaan paikalliseen saamelaisväestöön kuulunut mies oli tahallaan tai huolimattomuudesta kalastanut lainvastaisesti lohta seisovalla verkolla Utsjoessa sallitun kalastuskauden ulkopuolella. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta kalastusrikkomuksesta.

Vetsijokea koskevassa kiistassa on kyse siitä, onko saamelaisilla oikeus kalastaa vapaasti ilman Metsähallituksen myöntämää kalastuslupaa. Syyttäjä vaatii rangaistusta luvattomasta pyynnistä neljälle vastaajalle, jotka olivat kalastaneet vieheillä ja vavoilla Vetsijoessa valtion vesialueella ilman Metsähallituksen lupaa.

Lapin käräjäoikeus on hylännyt saamelaisiin vastaajiin kohdistetut syytteet kalastusrikkomuksesta ja luvattomasta pyynnistä, koska perusoikeuden rajoittamiselle ei ollut näytetty olleen hyväksyttäviä syitä, ja koska luvattoman pyynnin osalta saamelaisilla oli perustuslaissa turvattu oikeus kalastaa ainakin kotijoessaan.

Avainsanat