Yhtiön osakkeista 49 % omistaneen katsottiin olleen työsuhteessa yhtiöön.

26.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Palkkaturva – Yrittäjä – Työntekijä – Työsuhde – Osakeyhtiö

A omisti X Oy:stä 49 % ja A:n veli B loput 51 %. Vakuutusoikeus katsoi erityisesti A:n määräysvallan puuttumisesta työnantajayhtiössä sekä A:n työskentelyn laadusta ja työsuhteen päättämisestä esitetyt seikat huomioon ottaen A:n aseman yhtiössä olleen kokonaisuutena arvioiden sellainen, että hän oli ollut työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla työsuhteessa X Oy:öön.
 

Avainsanat