Ei hyvitystä avoliitossa yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta

22.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:69 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta

A ja B olivat olleet avoliitossa 1980-luvun lopusta alkaen. He olivat vuosina 2007–2008 asuneet yhtäjaksoisesti erillään noin seitsemän kuukauden ajan mutta palanneet jälleen yhteen. Avoliitto oli sittemmin päättynyt vuonna 2012. A on vaatinut hyvitystä perheen kodin ja B:n omistaman yrityksen hyväksi tekemästään työstä.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n ja B:n avoliiton katsottiin jatkuneen keskeytyksettä vuoteen 2012, mutta A:n vaatimus hyvityksestä hylättiin. (Ään.)

Avainsanat