Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.10.2020 Oikeusuutiset

Avoliitton päättyessä maksettava hyvitys kotityön perusteella ei ole veronalaista ansiotuloa

KHO:2020:104 Tuloverotus – Tulon veronalaisuus – Tulon käsite – Ansiotulo – Avoero – Avoliittolaissa tarkoitettu hyvitys – Kotityö A ja B olivat avopuolisoita ja tuloverolain 7 §:ssä tarkoitettuja puolisoita. A oli ollut avoliiton aikana ansiotyössä vain osittain, koska hän oli hoitanut avopuolisoiden yhteistä kotia ja lapsia, kun B oli työskennellyt…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/avoliitton-paattyessa-maksettava-hyvistys-kotityon-perusteella-ei-ole-veronalaista-ansiotuloa/
11.9.2020 Oikeusuutiset

Avoliittolain hyvityssäännöstä tulkittava siten, että soveltaminen vastaa perusteettoman edun palautusta koskevia tulkintoja. Avopuolisot vastaavat jakajan palkkiosta henkilökohtaisilla varoillaan.

KKO:2020:65 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta – Sovittelu – Pesänjakajan palkkio   Avopuoliso B oli ostanut puoliosuuden kiinteistöstä, josta avopuoliso A ennestään omisti puolet ja jolla sijaitsevassa omakotitalossa avopuolisot asuivat. A ja B olivat yhdessä ottaneet pankkilainan, joka pääosin oli käytetty B:n ostaman kiinteistöosuuden kauppahinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/avoliittolain-hyvityssaannosta-tulkittava-siten-etta-soveltaminen-vastaa-perusteettoman-edun-palautusta-koskevia-tulkintoja-avopuolisot-vastaavat-jakajan-palkkiosta-henilokohtaisilla-varoillaan/
25.2.2020 Oikeusuutiset

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisasia ei ollut toissijaisten vaatimusten tueksi esitettyjen uusien seikkojen johdosta muuttunut toiseksi.

KKO:2020:18 Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen muuttaminen – Avoliitto – Pesänjakaja – Omaisuuden erottelu Pesänjakaja oli toimittanut avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitetun omaisuuden erottelun ja päätöksellään hylännyt A:n vaatimuksen B:n velvoittamisesta suorittamaan A:lle mainitun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyvitystä. Käräjäoikeudessa vireille panemassaan moitekanteessa A uudisti hyvitysvaatimuksensa ja asian valmistelun…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/avopuolisoiden-yhteistalouden-purkamisasia-ei-ollut-toissijaisten-vaatimusten-tueksi-esitettyjen-uusien-seikkojen-johdosta-muuttunut-toiseksi/
22.8.2019 Oikeusuutiset

Ei hyvitystä avoliitossa yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta

KKO:2019:69 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta A ja B olivat olleet avoliitossa 1980-luvun lopusta alkaen. He olivat vuosina 2007–2008 asuneet yhtäjaksoisesti erillään noin seitsemän kuukauden ajan mutta palanneet jälleen yhteen. Avoliitto oli sittemmin päättynyt vuonna 2012. A on vaatinut hyvitystä perheen kodin ja B:n omistaman…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/ei-hyvitysta-avoliitossa-yhteistalouden-hyvaksi-annetusta-panoksesta/
24.1.2018 Oikeusuutiset

Avopuolisolla oli oikeus saada korvaus kiinteistöön sijoittamastaan huomattavasta työpanoksesta

HelHO:2017:14 Perusteettoman edun palautus Avoliitto Asiassa on ollut kysymys siitä, oliko B saanut perusteetonta etua entisen avopuolisonsa A:n kustannuksella A:n B:n omistamalla vapaa-ajan kiinteistöllä tekemien rakennustöiden ja rakentamiseen liittyvien kustannusten maksamisen johdosta. HelHO:2017:14

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/avopuolisolla-oli-oikeus-saada-korvaus-kiinteistoon-sijoittamastaan-huomattavasta-tyopanoksesta/
19.1.2018 Oikeusuutiset

Avopuolison isän tekemän talonrakennustyön arvoa ei hyvitetty omaisuuden erottelussa

KKO:2018:5 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta Avopuolison isä oli vastikkeetta tehnyt huomattavan määrän rakennustyötä avopuolisoiden yhteistä omakotitaloa rakennettaessa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että avopuolisoiden yhteistaloutta purettaessa avopuolisolla ei ollut oikeutta saada toiselta avopuolisolta hyvitystä isänsä tekemän rakennustyön perusteella. (Ään.) KKO:2018:5

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/avopuolison-isan-tekeman-talonrakennustyon-arvoa-ei-hyvitetty-omaisuuden-erottelussa/
20.9.2017 Oikeusuutiset

Esitys uudeksi nimilaiksi eduskunnalle

Hallitus esittää, että etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Eduskunnalle annetun esityksen tavoitteena on saattaa nimiä koskeva lainsäädäntö vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Valinnanvapautta lisättäisiin. Esityksen mukaan perherakenteiden muutokset kuten, avoliittoperheiden lukumäärän kasvu, perheiden kansainvälistyminen sekä pyrkimys aiempaa yksilöllisempään nimenantoon, edellyttävät lainsäädännön uudelleen tarkastelua. Kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennettäisiin. Rinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/esitys-uudeksi-nimilaiksi-eduskunnalle/
2.4.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeudet ratkaisivat lähes puoli miljoonaa siviiliasiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 491 700 siviiliasiaa, mikä on lähes 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin Riita-asioita ratkaistiin ennätykselliset 441 700 asiaa, mikä on 4,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita käsiteltiin 50 000, 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut. Edellisten vuosien tapaan enemmistö ratkaistuista riita-asioista (68 %) oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/tilastokeskus-karajaoikeudet-ratkaisivat-lahes-puoli-miljoonaa-siviiliasiaa-vuonna-2013/
4.4.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin Erityisen voimakkaasti kasvoi suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden riita-asioiden määrä. Riita-asioita ratkaistiin ennätykselliset 422 700 asiaa, yli 21 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita ratkaistiin 46 200, pari prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut. Enemmistö ratkaistuista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/tilastokeskus-karajaoikeuksissa-ratkaistiin-ennatysmaara-siviiliasioita-vuonna-2012/
4.3.2013 Oikeusuutiset

Avoliitto toisella paikkakunnalla samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa oli pätevä syy irtisanoutumiselle työstä eikä siitä seurannut karensssia työttömyysetuihin.

Vakuutusoikeus: Työttömyysturva – Työstä eroaminen – Pätevä syy – Sukupuolinen suuntautuminen – Yhdenvertaisuus – Ihmisoikeussopimus Työttömyysturvalaissa avoliitto on määritelty miehen ja naisen väliseksi suhteeksi. Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko samaa sukupuolta olevien henkilöiden aloittamaa yhteiselämää arvioida toisin kuin avoliiton aloittamista silloin, kun sovelletaan työttömyysturvalain 2 luvun 9 §:n työstä eroamista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/avoliitto-toisella-paikkakunnalla-samaa-sukupuolta-olevan-kumppanin-kanssa-oli-pateva-syy-irtisanoutumiselle-tyosta-eika-siita-seurannut-karensssia-tyottomyysetuihin/