Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.9.2020 Oikeusuutiset

Avoliittolain hyvityssäännöstä tulkittava siten, että soveltaminen vastaa perusteettoman edun palautusta koskevia tulkintoja. Avopuolisot vastaavat jakajan palkkiosta henkilökohtaisilla varoillaan.

KKO:2020:65 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta – Sovittelu – Pesänjakajan palkkio   Avopuoliso B oli ostanut puoliosuuden kiinteistöstä, josta avopuoliso A ennestään omisti puolet ja jolla sijaitsevassa omakotitalossa avopuolisot asuivat. A ja B olivat yhdessä ottaneet pankkilainan, joka pääosin oli käytetty B:n ostaman kiinteistöosuuden kauppahinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/avoliittolain-hyvityssaannosta-tulkittava-siten-etta-soveltaminen-vastaa-perusteettoman-edun-palautusta-koskevia-tulkintoja-avopuolisot-vastaavat-jakajan-palkkiosta-henilokohtaisilla-varoillaan/
25.2.2020 Oikeusuutiset

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisasia ei ollut toissijaisten vaatimusten tueksi esitettyjen uusien seikkojen johdosta muuttunut toiseksi.

KKO:2020:18 Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen muuttaminen – Avoliitto – Pesänjakaja – Omaisuuden erottelu Pesänjakaja oli toimittanut avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitetun omaisuuden erottelun ja päätöksellään hylännyt A:n vaatimuksen B:n velvoittamisesta suorittamaan A:lle mainitun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyvitystä. Käräjäoikeudessa vireille panemassaan moitekanteessa A uudisti hyvitysvaatimuksensa ja asian valmistelun…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/avopuolisoiden-yhteistalouden-purkamisasia-ei-ollut-toissijaisten-vaatimusten-tueksi-esitettyjen-uusien-seikkojen-johdosta-muuttunut-toiseksi/
22.8.2019 Oikeusuutiset

Ei hyvitystä avoliitossa yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta

KKO:2019:69 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta A ja B olivat olleet avoliitossa 1980-luvun lopusta alkaen. He olivat vuosina 2007–2008 asuneet yhtäjaksoisesti erillään noin seitsemän kuukauden ajan mutta palanneet jälleen yhteen. Avoliitto oli sittemmin päättynyt vuonna 2012. A on vaatinut hyvitystä perheen kodin ja B:n omistaman…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/ei-hyvitysta-avoliitossa-yhteistalouden-hyvaksi-annetusta-panoksesta/
24.10.2018 Oikeusuutiset

Oikeusavun lisäomavastuu poistetiin kun se muodostui selvästi kohtuuttomasti

KHO:2018:140 Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Omaisuuden erottelu – Hyvitys – Hyöty – Perheen vakinaiseen asuntoon rinnastettava varallisuus – Hyvityksen vähäisyys – Kohtuuttomuus – Taloudelliset olot Oikeusapua saaneelle valittajalle entisten avopuolisoiden omaisuuden erottelussa määrättyä 15 000 euron hyvitystä ei ollut perusteita pitää oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/oikeusavun-lisaomavastuu-poistetiin-kun-se-muodostui-selvasti-kohtuuttomasti/
19.1.2018 Oikeusuutiset

Avopuolison isän tekemän talonrakennustyön arvoa ei hyvitetty omaisuuden erottelussa

KKO:2018:5 Avoliitto – Omaisuuden erottelu – Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta Avopuolison isä oli vastikkeetta tehnyt huomattavan määrän rakennustyötä avopuolisoiden yhteistä omakotitaloa rakennettaessa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että avopuolisoiden yhteistaloutta purettaessa avopuolisolla ei ollut oikeutta saada toiselta avopuolisolta hyvitystä isänsä tekemän rakennustyön perusteella. (Ään.) KKO:2018:5

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/avopuolison-isan-tekeman-talonrakennustyon-arvoa-ei-hyvitetty-omaisuuden-erottelussa/
26.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus”

Dnro 19/2016 Lausuntopyyntönne: 6.4.2016LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”OSITUKSEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVAT OMISTAJANVAIHDOKSET JA NIIHIN LIITTYVÄ VARAINSIIRTOVEROTUS” Verohallinto on pyytänyt lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus” Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1 YleistäAsianajajaliitto puoltaa ohjeen antamista koskien ohjeessa käsiteltyjä kysymyksiä. Aihepiirillä on suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-osituksen-yhteydessa-tapahtuvat-omistajanvaihdokset-ja-niihin-liittyva-varainsiirtoverotus/
3.9.2015 Oikeusuutiset

Perintökaareen ehdotetaan säännöksiä perinnönjaon oikaisemisesta

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa. Perinnönjaon oikaisua pohtinut työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi. Työryhmä ehdottaa, että perintökaareen lisätään uusi perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku.  Uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/perintokaareen-ehdotetaan-saannoksia-perinnonjaon-oikaisemisesta/
11.5.2022 Tiedotteet

Asianajajaliitto palkitsi vuoden 2021 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Palkintosummat myöntää Asianajajaliiton Säätiö. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on jaettu vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2021 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Katja Hoppu, Asianajajan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/asianajajaliitto-palkitsi-vuoden-2021-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
14.3.2019

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2020–2024) s. 9.12.1969 OTK 1995, Helsingin yliopisto varatuomari 1997 Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu asianajaja 2000 Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa: Varapuheenjohtaja 2016–2020 Tulevaisuustyöryhmän pj 2017– Eimilläänoikeudella-työryhmän jäsen 2017– Hämeen paikallisosaston pj 2015–2017 Asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2014–2016 Eettisen valiokunnan jäsen 2007–2016 Hallituksen jäsen 2010–2013 IT-valiokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/logot-kuvat-ja-videot/johdon-cvt/
25.1.2019 Tiedotteet

Oikeusturvan toteutuminen vaatii rahaa

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Oikeusturvan toteutuminen Suomessa edellyttää, että kaikilla olisi tosiasiallisesti mahdollisuus saada asiantuntevaa oikeudellista apua asiaansa. Haavoittuvassa asemassa olevilla on tällä hetkellä vaikeuksia päästä oikeuksiinsa eikä oikeuden saatavuus toteudu tasapuolisesti myöskään tavallisille kansalaisille. Asianajajaliiton mielestä tilanne on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/oikeusturvan-toteutuminen-vaatii-rahaa/