Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen ulkopuolelle jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot

1.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Liikennevahinko

Työtapaturma- ja ammattitautilain 201 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslaissa tarkoitettua liikennevahinkoa. Kyseistä säännöstä on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että korvattavuuden ulkopuolelle mainitun säännöksen perusteella jäävät kaikki liikennevakuutuslaissa tarkoitetut liikennevahingot riippumatta siitä, onko liikennevahingosta maksettu korvausta liikennevakuutuslain nojalla vai ei.

Avainsanat