Ruotsin KKO: Asianomistaja sai korottaa korvausvaatimustaan kun syyttäjä muutti syytettä hovioikeudessa

8.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

En målsägande som yrkat kränkningsersättning i samband med ett åtal för brott har fått höja sitt ersättningsyrkande när åklagaren justerat åtalet i hovrätten

En målsägande yrkade kränkningsersättning i samband med åtal mot en tilltalad för sexuellt ofredande. Tingsrätten biföll åtalet och tillerkände målsäganden ersättning. I hovrätten justerade åklagaren åtalet och yrkade ansvar för våldtäkt. Målsäganden yrkade då en högre kränkningsersättning. Hovrätten avvisade det höjda yrkandet, men Högsta domstolen tillåter yrkandet.

När ett yrkande om ersättning handläggs i samband med ett brottmål ska vissa civilprocessuella regler tillämpas, bl.a. i fråga om taleändring. För att målsäganden ska få ändra sin ersättningstalan i hovrätten krävs det att ändringen grundar sig på en tillkommande omständighet som inträffat under rättegången eller först då blivit känd för målsäganden.

Det har nu fastslagits att åklagarens justering av gärningsbeskrivningen kan vara en tillkommande omständighet, trots att målsäganden har känt till förhållandena vid brottet. En höjning av ett ersättningsyrkande som stöds på en tillåten åtalsjustering har inte ansetts möta några avgörande hinder från rättssäkerhetssynpunkt eller skapa några processekonomiska nackdelar. Den tilltalade har ju redan inom ramen för det justerade åtalet anledning att ge sin syn på de omständigheter som målsäganden åberopar till stöd för sitt höjda yrkande.

En målsägande som yrkat kränkningsersättning i samband med ett åtal för brott har f…

Bifogade filer: T 620-19

Avainsanat