Palkkaennakkon palauttamista takaisinsaantina konkurssipesään ei soviteltu

24.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:60 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Palautusvelvollisuuden sovittelu

A:n palkkaennakon kuittaus peräytettiin yhtiön konkurssissa siltä osin kuin palkan katsottiin olleen ilmeisessä epäsuhteessa yhtiön hyväksi tehtyyn työhön nähden. Hovioikeus katsoi, että A:n palautusvelvollisuuden sovittelua puolsivat hänen taloudellinen tilanteensa ja pyrkimyksensä yhtiön vastuiden hoitoon, ja poisti A:n palautusvelvollisuuden kokonaan.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että sovittelulle ei ollut takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua painavaa syytä.

Avainsanat