Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.5.2021 Oikeusuutiset

EIT:n suuren jaoston tuomiot kahdessa tiedustelutietoja ja yksityisyyden suojaa koskevassa tapauksessa

UK surveillance regime: some aspects contrary to the Convention In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom (application nos. 58170/13, 62322/14 and 24969/15) the European Court of Human Rights held: unanimously, that there had been a violation of Article 8…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/eitn-suuren-jaoston-tuomiot-kahdessa-tiedustelutietoja-ja-yksityisyyden-suojaa-koskevassa-tapauksessa/
13.9.2018 Oikeusuutiset

EIT: Brittien massavalvonta loukkasi sekä yksityisyyden suojaa että sananvapautta

Big Brother Watch and Others v. UK: EIT:n tämänpäiväinen tuomio on jaoston ratkaisu äänin 6-1 ja 5-2 The case of Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom (applications nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/15) concerned complaints by journalists and rights organisations about three different surveillance regimes: (1) the bulk…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eit-brittien-massavalvonta-loukkasi-seka-yksityisyyden-suojaa-etta-sananvapautta/
10.7.2018 Oikeusuutiset

Rikoksentekijän kuvan julkaiseminen Facebookissa loukkasi yksityisyyden suojaa

KKO:2018:51 Yksityiselämän suoja – Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus A oli julkaissut internetissä Pedofilian uhrien puolesta -nimisellä avoimella Facebook-sivustolla B:n valokuvan sekä linkittänyt sen uutissivustolla olleeseen uutiseen siitä, että nimeltä mainittu B oli noin neljä kuukautta aiemmin tuomittu vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/rikoksentekijan-kuvan-julkaiseminen-facebookissa-loukkasi-yksityisyyden-suojaa/
2.2.2017 Oikeusuutiset

EIT: Ilman kotiestintämääräystä tehty kotietsintä loukkasi yksityisyyden suojaa, mutta ei tehnyt oikeudenkäynnistä epäoikeudenmukaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Belgiaa koskeneessa tuoreessa ratkaisussaan arvioinut tilannetta, jossa tutkintatuomari oli antanut kotietsintämääräyksen tiettyyn asuntoon, mutta poliisi oli paikalle mennessään tehnyt etsinnän myös kerrostalossa sijainneeseen toiseen asuntoon. Koska ykstyisyyden suojaan puuttumisen poikkeuksia tulee tulkita ahtaasti, oli menettelyllä loukattu EIS 8 artiklaa. EIT kuitenkin toisti kantansa siitä, että yksityisyyden suojan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/eit-ilman-kotiestintamaaraysta-tehty-kotietsinta-loukkasi-yksityisyyden-suojaa-mutta-ei-tehnyt-oikeudenkaynnista-epaoikeudenmukaista/
8.12.2016 Oikeusuutiset

HHaO vahvisti: Googlen hakukoneen tuloksia poistettava yksityisyyden suojan turvaamiseksi

Helsingin HAO: Henkilötietolaki – Tietosuoja – Tarpeeton henkilötieto – Google Search -hakutulosten poistaminen – Terveystiedot – Yksityisyydensuoja – Sananvapaus Tietosuojavaltuutettu oli voinut määrätä poistettavaksi kaksi url-osoitetta Google Search -palvelusta silloin, kun haku tehtiin erään henkilön nimellä, koska hakutulokset olivat tarpeettomia henkilötietoja rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötiedot kuvasivat paitsi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/hhao-vahvisti-googlen-hakukoneen-tuloksia-poistettava-yksityisyyden-suojan-turvaamiseksi/
16.10.2014 Oikeusuutiset

EIT: Opiskelijoiden läsnäolo synnytyksessä ilman potilaan nimenomaista suostumusta rikkoi tämän yksityisyyden suojaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi tuomiossaan Venäjää vastaan, että potilasta olisi tullut informoida täsmällisesti tämän oikeuksista yksityisyyden suojaan ja varmistua tämän suostumuksesta siihen, että synnytystä seuraisi myös lääketieteen opiskelijoita. Kun näin ei ollut tapahtunut, oli valittajan oikeutta yksityisyyden suojaan loukattu. EIT:n lehdistötiedotteesta: In a Chamber judgment in the case of Konovalova…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/eit-opiskelijoiden-lasnaolo-synnytyksessa-ilman-potilaan-nimenomaista-suostumusta-rikkoi-taman-yksityisyyden-suojaa/
10.1.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio ehdottaa korkeatasoisen yksityisyydensuojan varmistavia sääntöjä kaikkeen sähköiseen viestintään ja päivittää EU:n toimielimiä koskevia tietosuojasääntöjä

Komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on lujittaa yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia Tänään esiteltyjen toimenpiteiden tavoitteena on päivittää nykyisiä sääntöjä ja laajentaa niiden soveltamisalaa niin, että siihen kuuluvat kaikki sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat. Toimenpiteillä pyritään myös luomaan uusia mahdollisuuksia viestintätietojen käsittelyyn sekä lujittamaan luottamusta digitaalisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/euroopan-komissio-ehdottaa-korkeatasoisen-yksityisyydensuojan-varmistavia-saantoja-kaikkeen-sahkoiseen-viestintaan-ja-paivittaa-eun-toimielimia-koskevia-tietosuojasaantoja/
17.9.2019 Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Dnro 32/2019 Lausuntopyyntönne: VN/5281/2019, 7.8.2019 LAUSUNTO YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMIVUUDESTA JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVISTÄ KOKEMUKSISTA Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpiä hyötyjä? Suomen Asianajajaliitto katsoo, että tietosuoja-asetuksella on ollut erittäin merkittävä vaikutus siihen, miten organisaatiot Suomessa suhtautuvat tietosuojaan ja tietosuojasääntelyyn. Tietosoisuus tietosuojan merkityksestä sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä on kasvanut tietosuoja-asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-yleisen-tietosuoja-asetuksen-toimivuudesta-ja-sen-soveltamiseen-liittyvista-kokemuksista/
3.10.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Direktiivi 2002/58/EY – 1 ja 3 artikla – Soveltamisala – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – 5 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 8 artikla – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tiedot – Kansallisten viranomaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-tietosuojaa-koskevassa-asiassa/
23.5.2014 Oikeusuutiset

STT info: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus pakottaa julkisyhteisöt ja yritykset muuttamaan toimintamallejaan

EU:n tietosuoja-asetus merkitsee radikaaleja tiukennuksia yksityisyyden suojaan sekä yhteisöjen ja yritysten tietosuojavelvoitteisiin. Asetus muodostuu vaikuttavuudeltaan EU-parlamentin tulevan istuntokauden yhdeksi tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista. Suomessa ollaan varautumattomia tietosuojasäännösten tiukentumiseen Toteutuessaan tietosuoja-asetus kasvattaa merkittävästi suomalaisten yritysten ja yhteisöjen henkilöstö- ja hallintokuluja. Se muun muassa edellyttää tietosuojavastaavan tehtävän perustamista kaikkiin julkisyhteisöihin sekä yrityksiin, jotka käsittelevät…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/stt-info-eun-yleinen-tietosuoja-asetus-pakottaa-julkisyhteisot-ja-yritykset-muuttamaan-toimintamallejaan/