HHaO vahvisti: Googlen hakukoneen tuloksia poistettava yksityisyyden suojan turvaamiseksi

8.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Henkilötietolaki – Tietosuoja – Tarpeeton henkilötieto – Google Search -hakutulosten poistaminen – Terveystiedot – Yksityisyydensuoja – Sananvapaus

Tietosuojavaltuutettu oli voinut
määrätä poistettavaksi kaksi url-osoitetta Google Search -palvelusta
silloin, kun haku tehtiin erään henkilön nimellä, koska hakutulokset
olivat tarpeettomia henkilötietoja rekisterinpitäjän suorittaman
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötiedot
kuvasivat paitsi henkilön tekemää henkirikosta ja hänen saamaansa
vankeusrangaistusta, myös hänen terveystietojaan. Päätöksellä ei
kielletty Google Search -palvelussa linkittämästä osoitteiden
hakutuloksia kyseiseen asiasisältöön silloin, kun haku tehtiin muilla
hakusanoilla kuin hakijan nimellä.

Tietosuojavaltuutettu oli asiaa
ratkaistessaan suorittanut Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa
C-131/12 tarkoitettua intressipunnintaa yksityiselämän suojan ja suuren
yleisön tehokkaan tiedonsaanti- ja keskustelumahdollisuuksien välillä.
Hallinto-oikeus katsoi kuten tietosuojavaltuutettu, että hakijan
oikeutta yksityiselämän suojaan oli pidettävä painavampana perusteena
kuin internetin käyttäjien oikeutta saada tietoa hakijan nimellä hänen
terveystiedoistaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments