Generic filters
Exact matches only
31.5.2021 Oikeusuutiset

Pelkkä laiminlyönti palauttaa vuokravakuus ei täyttänyt saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä

KKO:2021:36 Kavallus – Saatavan kavallus A ei ollut palauttanut vuokralaisilleen B:lle ja C:lle vuokrasopimusten päättymisen jälkeen vuokralaisten A:n pankkitilille tallettamia vuokravakuusrahoja. Korkein oikeus katsoi, ettei yksin laiminlyönti palauttaa varoja täyttänyt rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä. Kun asiassa ei ollut selvitetty, että vuokranantaja olisi oikeudettomasti…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/pelkka-laiminlyonti-palauttaa-vuokravakuus-ei-tayttanyt-tarkoitetun-saatavan-kavalluksen-tunnusmerkistoa/
10.3.2021 Oikeusuutiset

AOA Pölönen: Senaatti-kiinteistöjen asema valtion monopolivuokranantajana ei perustu lakiin

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen selvitti valtion vuokrajärjestelmän oikeudellista perustaa ja Senaatti-kiinteistöjen oikeudellista asemaa monopoliasemassa toimivana valtion virastojen vuokranantajana.  Pölönen katsoi, että Senaatti-kiinteistöjen toiminta ei ole ainakaan ajalla 2016–2020 perustunut perustuslain 84 §:n 4 momentin edellyttämällä tavalla lakiin valtion sisäisten vuokrasopimusten perusteiden ja hinnoittelun osalta. Vallinnut oikeustila on ollut perustuslain vastainen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/aoa-polonen-senaatti-kiinteistojen-asema-valtion-monopolivuokranantajana-ei-perustu-lakiin/
18.2.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus sovitteli kerrostalotontin vanhan vuokrasopimuksen ehtoja oikeustoimilain 36 §:n perusteella

Hel­HO:2021:2 Maanvuokra – maanvuokrasopimus – Sopimuksen tulkinta – sopimuspuolten yhteinen tarkoitus – sopimuksen sanamuodon mukainen tulkinta – sopimuksen sitovuus – Sopimusehdon sovittelu – oikeustoimilaki 36 § – lunastusvelvollisuus – lunastushinta Kysymys ennen nykyisen maanvuokralain voimaantuloa 1960-luvulla tehdyn maanvuokrasopimuksen tulkinnasta ja sopimuksen sovittelemisesta. Kysymys myös soveltuvasta laista. Vuokralaisena ollut asunto-osakeyhtiö vaati…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/hovioikeus-sovitteli-kerrostalotontin-vanhan-vuokrasopimuksen-ehtoja-oikeustoimilain-36-%c2%a7n-perusteella/
9.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 2 artiklan b alakohta – Soveltamisala – Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan käsite – Lentokonetta miehistöineen koskeva vuokrasopimus (”wet lease”) Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Hamburg (Hampurin alueellinen alioikeus, Saksa). Ennakkoratkaisupyyntö koskee matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-2/
9.5.2018 Oikeusuutiset

Lappeenrantaan uusi oikeustalo

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi tänään istunnossaan oikeusministeriön esitystä Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lappeenrannan palvelutoimiston uusiksi vuokrasopimuksiksi. Uusi oikeustalo rakennetaan keskeiselle paikalle Lappeenrannan keskustaan, purettavan Teletalon tontille valtion virastotalokortteliin. Tavoitteena on, että uudet tilat olisivat käytössä vuoden 2020 alkupuolella. – Etelä-Karjalan käräjäoikeus on toiminut väistötiloissa lähes kymmenen vuoden ajan, joka on…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lappeenrantaan-uusi-oikeustalo/
22.11.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Kuudes direktiivi 77/388/ETY – 4 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 13 artiklan B kohdan g alakohta – Muiden rakennuksen ja siihen liittyvän maapohjan luovutusten kuin 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen luovutusten vapauttaminen – Väärinkäytön kieltoa koskeva periaate – Soveltaminen kyseisen periaatteen voimaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/eun-tuomioistuimen-tuomio-arvonlisaverotusta-koskevassa-asiassa/
12.5.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

Dnro 17/2017 Lausuntopyyntönne: MMM020:00/2015, 585/01.01/2017, 1.1.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KIINTEISTÖNMUODOSTAMISLAIN, KIINTEISTÖREKISTERILAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA ASEMAKAAVA-ALUEEN KOLMIULOTTEISESTA KIINTEISTÖNMUODOSTAMISESTA SÄÄTÄMISEKSI Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut 1.1.2017 päivätyn lausuntopyynnön, jonka johdosta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on päättänyt antaa lausuntonsa otsikkoasiasta. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa: 1. Esityksen tavoitteet ja lausunnon tausta Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-he-luonnoksesta-kolmiulotteisesta-kiinteistonmuodostamisesta-saatamiseksi/
9.5.2014 Oikeusuutiset

Poliisin hälytystehtävät lisääntyivät alkuvuodesta

Poliisin hälytystehtävät lisääntyivät alkuvuodesta yli 10 prosentilla. Eniten kasvua oli kiireellisimmissä A-luokan tehtävissä, joiden toimintavalmiusaika parani – Kiireelliset hälytystehtävät ovat olleet poliisin prioriteetti numero yksi. Siitä on haluttu pitää kiinni, jopa muiden toimintojen kustannuksella, poliisiylijohtaja Mikko Paatero sanoo. Kameravalvonta liikenteessä väheni Tammi-maaliskuussa poliisin tietoon tuli kaikkiaan noin 186 000 rikosta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/poliisin-halytystehtavat-lisaantyivat-alkuvuodesta/
6.2.2014 Oikeusuutiset

Määräaikaisen vuokrasopimuksen ehdon tulkinta edellytti jatkokäsittelyluvan myöntämistä

KKO:2014:4 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste Huoneenvuokra – Liikehuoneisto Liikehuoneiston vuokrasopimuksen ehdon mukaan sopimus oli voimassa kolme vuotta, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jonka irtisanomisaika oli kuusi kuukautta. Vuokranantaja vaati kanteessaan, että vuokralainen velvoitetaan suorittamaan vuokrat määräaikaisen vuokrasopimuksen jälkeiseltä irtisanomisajalta. Vuokralainen vastusti kannetta sillä perusteella,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/maaraaikaisen-vuokrasopimuksen-ehdon-tulkinta-edellytti-jatkokasittelyluvan-myontamista/
4.7.2013 Oikeusuutiset

Asunnon vuokratontin ostaminen ei ollut verovapaa ensiasunnon hankintana

KHO:2013:124 Varainsiirtovero – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus – Maanvuokrasopimus – Tontin lunastaminen A oli puolisonsa B:n kanssa vuonna 1999 vuokrannut kunnalta tontin. Puolisot olivat rakentaneet tontille omakotitalon, jota he olivat käyttäneet vakituisena asuntonaan 20.11.1999 alkaen. A ja B olivat 4.11.2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostaneet kunnalta vuokraamansa tontin. A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/asunnon-vuokratontin-ostaminen-ei-ollut-verovapaa-ensiasunnon-hankintana/