Määräaikaisen vuokrasopimuksen ehdon tulkinta edellytti jatkokäsittelyluvan myöntämistä

6.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:4
Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste
Huoneenvuokra – Liikehuoneisto

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen ehdon mukaan sopimus oli voimassa
kolme vuotta, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa
olevana sopimuksena, jonka irtisanomisaika oli kuusi kuukautta.
Vuokranantaja vaati kanteessaan, että vuokralainen velvoitetaan
suorittamaan vuokrat määräaikaisen vuokrasopimuksen jälkeiseltä
irtisanomisajalta. Vuokralainen vastusti kannetta sillä perusteella,
että se oli ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä ilmoittanut
vuokranantajalle päättävänsä vuokrasopimuksen sen määräajan mukaisesti.

Käräjäoikeus
katsoi, että kysymys oli yhdestä sopimuksesta eikä se rauennut
itsestään määräajan päättyessä, vaan se vaati irtisanomisen.
Käräjäoikeus velvoitti vuokralaisen maksamaan vuokrat irtisanomisajalta.

Valituksessaan hovioikeuteen vuokralainen vaati käräjäoikeuden
tuomion kumoamista ja kanteen hylkäämistä. Hovioikeus ei myöntänyt
asiassa jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää
jatkokäsittelylupa muutos- ja ennakkoratkaisuperusteella.

KKO:2014:4

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments