Lappeenrantaan uusi oikeustalo

9.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi tänään istunnossaan oikeusministeriön esitystä Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lappeenrannan palvelutoimiston uusiksi vuokrasopimuksiksi.

Uusi oikeustalo
rakennetaan keskeiselle paikalle Lappeenrannan keskustaan, purettavan
Teletalon tontille valtion virastotalokortteliin. Tavoitteena on, että
uudet tilat olisivat käytössä vuoden 2020 alkupuolella.


Etelä-Karjalan käräjäoikeus on toiminut väistötiloissa lähes kymmenen
vuoden ajan, joka on ollut liian pitkä aika. Halusin saada vihdoin
lopetettua tämän epävarmuuden tilanteen. Tämän päätöksen ansiosta
Lappeenrantaan saadaan oikeustalo, joka vastaa oikeushallinnon
virastojen tämän päivän tilatarpeita ja toimitilaturvallisuutta,
oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Uuteen
oikeustaloon tulevat työtilat Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle ja
Salpausselän syyttäjänviraston Lappeenrannan palvelutoimistolle, eli
kaikkiaan noin 50 henkilölle. Toimistotilojen ohella rakennukseen tulee
asiakaspalvelutiloja, istuntosaleja ja yhteiskäyttöinen koulutustila.

Käräjäoikeuden ja syyttäjänviraston sijoittaminen samaan rakennukseen hyödyttää molempia virastoja.


Uudet toimitilat mahdollistavat, että käräjäoikeus ja syyttäjänvirasto
saavat käyttöönsä juuri virastojen toimintaa varten suunnitellut tilat.
Esimerkiksi istuntosaleissa pystytään hyödyntämään uusia toimintatapoja
ja sähköisiä materiaaleja, Häkkänen sanoo.

Toiminnallisuuden
lisäksi tilojen suunnittelussa otetaan tarkoin huomioon turvallisuus- ja
terveellisyysvaatimukset. Lisäksi uusi rakennus sijaitsee
poliisilaitoksen yhteydessä, minkä ansiosta siirtyminen poliisitalosta
käräjäoikeuden tiloihin pystytään järjestämään poliisipihan kautta
suojatusti.

Hankkeen etenemisen ehtona ovat
raha-asiainvaliokunnan puoltavan päätöksen lisäksi vuokrasopimusten
allekirjoittaminen ja Senaatti-kiinteistöjen investointipäätös.

Lappeenrantaan uusi oikeustalo

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments