Generic filters
Exact matches only
11.7.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Rikosten määrä väheni hieman tammi-kesäkuussa 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 200 900 rikosta, mikä on 1 300 tapausta (0,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin Omaisuusrikoksia ilmeni 115 900, mikä on 4 100 tapausta (3,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 17 000, mikä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/tilastokeskus-rikosten-maara-vaheni-hieman-tammi-kesakuussa-2014/
8.5.2014 Oikeusuutiset

OM: Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen EU:n tietoverkkorikosdirektiivin edellyttämistä lainsäädännön muutoksista. Samassa yhteydessä niin sanottu identiteettivarkaus kriminalisoitaisiin itsenäisenä rikoksena Direktiivin tarkoituksena on puuttua uusiin uhkakuviin kuten laajamittaisiin tietoverkkohyökkäyksiin niin sanottuja bottiverkkoja käyttämällä sekä tietoverkkorikoksen yhteydessä tapahtuvaan henkilöllisyyden väärinkäyttöön. Työryhmän mukaan direktiivin edellyttämät muutokset rikoslakiin koskisivat erityisesti vaaran aiheuttamista tietojenkäsittelylle, vahingontekoa,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/om-tietoverkkorikosdirektiivin-taytantoonpanosta-ehdotus/
16.4.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Rikosten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuussa kaikkiaan 93 900 rikosta, mikä on 3 500 tapausta (3,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin Omaisuusrikoksia ilmeni 54 000, mikä oli 6 000 tapausta (12,4 prosentin) enemmän kuin vuonna 2013. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 8 100, mikä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/tilastokeskus-rikosten-maara-lisaantyi-tammi-maaliskuussa-2014/
17.10.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi tammi-syyskuussa 2013

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2013 tammi-syyskuussa kaikkiaan 321 800 rikosta, mikä on 6 700 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin Omaisuusrikoksia ilmeni 182 200, mikä oli 1 000 tapausta vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 28 100, mikä on 2 800 tapausta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/tilastokeskus-petosten-ja-maksuvalinepetosten-maara-lisaantyi-tammi-syyskuussa-2013/
14.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä

Vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uusiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 14. maaliskuuta 2013. Samanaikaisesti annettiin poliisilakia koskeva täydentävä hallituksen esitys. Esityksen mukaan laissa korostettaisiin viranomaisen velvollisuutta huolehtia asianosaisen oikeudesta käyttää oikeusavustajaa esitutkinnassa. Lisäksi viranomaisen olisi tiedusteltava…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-esitutkinta-ja-pakkokeinolakeihin-esitetaan-taydennyksia/