Tilastokeskus: Rikosten määrä väheni hieman tammi-kesäkuussa 2014

11.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 200 900 rikosta, mikä on 1 300 tapausta (0,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Omaisuusrikoksia ilmeni 115 900, mikä on 4 100 tapausta (3,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 17 000, mikä on 1 800 tapausta (9,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin 189 100 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014
Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa petoksia tuli ilmi 11 800, mikä on 2,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. 2000-luvulla petoksia on ollut aiempina vuosina tammi-kesäkuussa keskimäärin 7 300. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana 630, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana ilmi 3 800, mikä on 100 tapausta (2,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 61, eli 14 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla aiempina vuosina ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 2 000.

Ryöstöjä ilmoitettiin 800, mikä oli 16,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa, mutta yhtä paljon kuin edellisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 3 500, mikä oli 4,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuussa ilmi 21 100, mikä on 4,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahingontekoja on 2000–luvulla aiempina vuosina ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 23 200.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana 16 000, mikä oli 1 650 tapausta (9,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. 2000–luvulla aiempina vuosina pahoinpitelyrikoksia on ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 15 300. Verrattuna vuoden 2013 tammi-kesäkuuhun törkeät pahoinpitelyt vähenivät 8,6 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 800. 

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 490, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 440. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 380. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 740, mikä on 24,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 8 600, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 7,9 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 5,2 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-kesäkuussa keskimäärin 11 400.

Huumausainerikoksia kirjattiin 10 200, mikä on 8,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 8,6 prosenttia. Niitä tuli ilmi 580.

Lisätietoa

Yle: Raiskauksista ilmoitetaan selvästi useammin kuin vuosikymmen sitten

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments