Tilastokeskus: Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi tammi-syyskuussa 2013

17.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2013 tammi-syyskuussa kaikkiaan 321 800 rikosta, mikä on 6 700 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Omaisuusrikoksia ilmeni
182 200, mikä oli 1 000 tapausta vähemmän kuin vuonna
2012 vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita
rikoksia tuli tietoon 28 100, mikä on 2 800 tapausta
(9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana
ajankohtana. Lisäksi kirjattiin
342 700 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja
liikennerikkomusta.

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on
tammi-syyskuun tarkastelujaksolla 2000-luvulla kasvanut
huomattavasti. Vuoden 2013 tammi-syyskuussa petoksia tuli
ilmi 16 800, mikä on 6 prosenttia edellisvuotta
enemmän. 2000-luvulla petoksia on tammi-syyskuussa ollut
keskimäärin 11 000. Törkeiden petosten määrä oli vuoden
2013 tammi-syyskuun aikana 920, mikä on 14 prosenttia
enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Maksuvälinepetoksia tuli tammi-syyskuun aikana ilmi 5 900,
mikä on 1 300 tapausta (27 prosenttia) enemmän kuin
viime vuoden vastaavana ajankohtana. Törkeitä maksuvälinepetoksia
tuli ilmi 98, mikä on 13 tapausta enemmän kuin edellisen
vuoden vastaavana ajanjaksona. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla
ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 3 100.

Ryöstöjä ilmoitettiin tammi-syyskuussa 1 140, mikä oli
9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Edellisen kymmenen
vuoden aikana ryöstöjä tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin
1 300.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä
moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 200, mikä on
11 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa edellisvuonna.
2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt
kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli tammi-syyskuussaa ilmi 33 000, mikä on
3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vahingontekojen
määrä oli 14 prosenttia edellisten kymmenen vuoden
tammi-syyskuun keskiarvoa pienempi.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden
2013 tammi-syyskuussa 26 200, kun edellisvuoden vastaavan
ajan luku oli 28 800. Ajanjaksolla 2003–2012
pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-syyskuussa keskimäärin
24 800. Verrattuna aikaisempaan vuoteen törkeät pahoinpitelyt
vähenivät hieman yli prosentin. Niitä tuli ilmi
1 380. Vuosien 2003–2012 tammi-syyskuun aikana
törkeitä pahoinpitelyitä tuli vuosittain ilmi keskimäärin
1 630.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2013 tammi-syyskuussa 750, kun
vastaava luku vuotta aiemmin oli 809. Raiskauksia on edellisen
kymmenen vuoden aikana ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 580.
Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1290, mikä on
9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.
Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina
lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen
seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain
paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean
osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2013 tammi-syyskuun aikana
tietoon kaikkiaan 13 800, mikä on 1 090 tapausta
(7 prosenttia) vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.
Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman yli puolet oli törkeitä
rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 12 ja
muut rattijuopumukset 2 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden
aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin
18 700.

Huumausainerikoksia kirjattiin 16 900, mikä on
10 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.
Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 4 prosenttia.
Niitä tuli ilmi 820.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments