Tilastokeskus: Rikosten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 2014

16.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuussa kaikkiaan 93 900 rikosta, mikä on 3 500 tapausta (3,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin

Omaisuusrikoksia ilmeni 54 000, mikä oli 6 000 tapausta
(12,4 prosentin) enemmän kuin vuonna 2013. Henkeen ja
terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 8 100, mikä on
670 tapausta (7,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden
vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin
95 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja
liikennerikkomusta.
Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on
2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuoden 2014
tammi-maaliskuussa petoksia tuli ilmi 6 600, mikä on
14 prosenttia edellisvuotta enemmän. 2000-luvulla petoksia on
ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 000. Törkeitä petoksia
tuli ilmi vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana 290, mikä on
10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana
ilmi 1 800, mikä on 170 tapausta (11 prosenttia)
enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi
33, eli saman verran kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksia on
2000-luvulla ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 980.

Ryöstöjä ilmoitettiin 370, mikä oli 18 prosenttia enemmän
kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa, mutta yhtä paljon kuin
edellisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä
moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 400, mikä on
22 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa.
2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt
neljännekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuussa ilmi
10 400, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta
aiemmin. 2000–luvulla vahingotekoja on tullut ilmi tätä
enemmän vuosien 2007–2009 tammi-maaliskuussa.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2014
tammi-maaliskuun aikana 7 700, mikä oli 8 prosenttia
vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Ajanjaksolla
2002–2013 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin
tammi-maaliskuussa keskimäärin 7 500. Verrattuna vuoden 2013
tammi-maaliskuuhun törkeät pahoinpitelyt vähenivät lähes
seitsemällä prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 400. 

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa 250, kun
vastaava luku vuotta aiemmin oli 210. Raiskauksia on edellisen
kymmenen vuoden aikana ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 175.
Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 360, mikä on
2 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ilmitulleet lapsen
seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet
huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen
seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain
paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean
osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2014 tammi-maaliskuun aikana
tietoon kaikkiaan 3 800, mikä on yhtä paljon kuin viime vuonna
vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman
vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät
rattijuopumukset vähenivät 11 prosenttia ja muut
rattijuopumukset lisääntyivät 12 prosenttia. Edellisen
kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon
tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 800.

Huumausainerikoksia kirjattiin 4 900, mikä on
15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden
huumausainerikosten määrä väheni 23 prosenttia. Niitä tuli
ilmi 230.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments