Generic filters
Exact matches only
7.2.2019 Oikeusuutiset

KHO:lta useita Afganistaniin liittyviä turvapaikkaratkaisuja

Ratkaisut koskevat sisäistä pakoa ja valittajien mahdollisuutta sijoittua Kabuliin. KHO:2019:22 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Afganistan – Kabul – Paluumuutto – Haavoittuva asema – Lapsiperhe KHO:2019:21 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul – Ajantasainen maatieto – Lapsiperhe KHO:2019:20 Ulkomaalaisasia –…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/kholta-useita-afganistaniin-liittyvia-turvapaikkaratkaisuja/
28.1.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2011/95/EU – Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi – Toissijainen suojelu – 19 artikla – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Perustelujen ulottuvuus – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan toissijainen suojeluasema on peruutettava sillä perusteella, että hallinto on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa-4/
14.12.2018 Oikeusuutiset

Maahanmuuttoviraston olisi tullut tutkia esitetty uusi turvapaikkaperuste

KHO:2018:169 Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Uskonvakaumus – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen – Uusintahakemuksen alustava tutkinta – Käännyttäminen – Lainvoiman saaneen päätöksen purkaminen Irakin kansalainen A oli hakenut uudelleen kansainvälistä suojelua vedoten kääntymiseensä kristinuskoon. Maahanmuuttovirasto oli jättänyt hakemuksen tutkimatta ulkomaalaislain 102 §:ssä tarkoitettuna uusintahakemuksena,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/maahanmuuttoviraston-olisi-tullut-tutkia-esitetty-uusi-turvapaikkaperuste/
30.11.2018 Oikeusuutiset

Sisäministeriö käynnistää riippumattoman selvityksen turvapaikkaprosessista

Tarkoituksena on tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa. Sisäministeriö on 30. marraskuuta käynnistänyt turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen. Hanke käynnistyy kilpailutuksella, jolla etsitään selvityksen toteuttaja. Riippumattoman selvityksen tarkoituksena on muun muassa tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa. Tavoitteena on selvittää,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/sisaministerio-kaynnistaa-riippumattoman-selvityksen-turvapaikkaprosessista/
13.9.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema – Direktiivi 2011/95/EU – 17 artikla – Toissijaisen suojeluaseman myöntämättä jättäminen – Perusteet – Tuomio törkeästä rikoksesta – Teon vakavuusasteen määrittäminen siitä kansallisessa oikeudessa säädetyn rangaistuksen perusteella – Hyväksyttävyys – Tapauskohtaisen arvioinnin tarpeellisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa/
14.8.2018 Oikeusuutiset

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella ei oikeutta perustoimeentulotukeen

Helsingin HAO: Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Tilapäinen oleskelu – Kiireellinen toimeentulotuen tarve – Turvapaikanhakija – Täytäntöönpanokelpoinen päätös Asiassa oli kysymys kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen hakijan oikeudesta perustoimeentulotukeen. Hallinto-oikeus oli 26.10.2016 hylännyt X:n turvapaikkaa koskeneen valituksen. X:lle oli 8.12.2016 ilmoitettu, että hänen vastaanottopalvelunsa päättyvät 7.1.2017. Kansaneläkelaitos oli 12.1.2017 hylännyt X:n hakemuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kielteisen-turvapaikkapaatoksen-saaneella-ei-oikeutta-perustoimeentulotukeen/
30.7.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Dublin-järjestelmä – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Turvapaikan hakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon – 29 artiklan 1 kohta – Määräajan jatkamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt – 29 artiklan 2 kohta – Pakenemisen käsite – Asianosaisen siirrosta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa/
28.6.2018 Oikeusuutiset

KHO: Afganistanilaiselle hazara-nuorukaiselle oli myönnettävä turvapaikka

KHO:2018:94 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon mahdollisuus – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että Afganistanin kansalaisella, hazara-alkuperää olevalla A:lla oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotialueellaan Wardakin maakunnassa vainotuksi ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Asiassa oli kysymys siitä, oliko hänellä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/kho-afganistanilaiselle-hazara-nuorukaiselle-oli-myonnettava-turvapaikka/
27.6.2018 Oikeusuutiset

KHO: Hallinto-oikeuden olisi tullut palauttaa kummankin puolison turvapaikka-asia uudellen käsiteltäväksi

KHO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Aviopuolisot – Samanaikaisesti vireillä olevat asiat – Yhdessä käsitteleminen – Yhteiset turvapaikkaperusteet – Perheen yhtenäisyys – Hallinto-oikeuden ratkaisu toisen puolison asian palauttamisesta Maahanmuuttovirastolle Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakista olevan aviopuolisoiden A:n ja B:n kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset. Hallinto-oikeus oli ratkaissut puolisoiden valitukset samana päivänä antamillaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/kho-hallinto-oikeuden-olisi-tullut-palauttaa-kummankin-puolison-turvapaikka-asia-uudellen-kasiteltavaksi/
19.6.2018 Oikeusuutiset

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto: Vuosikertomus turvapaikkatilanteesta EU:ssa

EASO: n 18.6.2018 julkaisema vuosikertomus turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa vuodelta 2017 antaa kattavan yleiskuvan EU:n ja kansallisten turvapaikkajärjestelmien kehityksestä EU-maissa tehtiin 728 470 kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta. Tämä on 44 prosentin vähennys vuoteen 2016 verrattuna. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/euroopan-turvapaikka-asioiden-tukivirasto-vuosikertomus-turvapaikkatilanteesta-eussa/