Sisäministeriö käynnistää riippumattoman selvityksen turvapaikkaprosessista

30.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkoituksena on tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa.

Sisäministeriö on 30.
marraskuuta käynnistänyt turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen.
Hanke käynnistyy kilpailutuksella, jolla etsitään selvityksen
toteuttaja. Riippumattoman selvityksen tarkoituksena on muun muassa
tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella
viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien
toimintamalleja turvapaikka-asioissa. Tavoitteena on selvittää, kuinka
turvapaikkaprosessia voitaisiin jatkossa sujuvoittaa, prosessin laatua
parantaa ja sen kestoa lyhentää huolehtien samalla turvapaikanhakijoiden
oikeusturvasta yhä paremmin.

Julkisuudessa on
arvosteltu turvapaikkaprosessia ja siinä mukana olevia viranomaisia.
Selvityksellä halutaan tuoda julkisen keskustelun tueksi tutkittua
tietoa turvapaikkaprosessista kokonaisuutena. Vastaavaa koko menettelyn
ja eri viranomaiset kattavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty.


Turvapaikkapäätökset perustuvat tarkkaan punnintaan ja kriteeristöön.
Tuomioistuimet myös käyttävät oikeuttaan palauttaa päätöksiä takaisin
harkintaan, jos ne havaitsevat valitusten pohjalta puutteita.
Oikeusvaltiossa on kuitenkin syytä tehdä koko ajan töitä oikeusvarmuuden
parantamiseksi myös turvapaikanhakijoiden kohdalla. Vuodesta 2015 alkoi
hakemusten määrässä aivan poikkeuksellinen jakso. On syytä varmistaa,
että kokemukset analysoidaan ja hyödynnetään, sisäministeri Kai Mykkänen kuvaa.

Selvitys tarkastelee turvapaikkaprosessia alusta loppuun

Nyt
käynnistettävä selvitys pyrkii turvapaikkamenettelyn yhteen osaan tai
virastoon keskittymisen sijaan katsomaan koko prosessia aina
turvapaikkahakemuksen jättämisestä kuntaan siirtymiseen tai kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneen paluuseen. Selvityksessä huomioidaan myös
hallinto-oikeuksien toimintatavat turvapaikka-asioissa sekä poliisin
vastuulla olevat palautukset. Tarkastelussa keskitytään siihen, että
turvapaikkaprosessi on turvapaikanhakijan kannalta sujuva ja
oikeudenmukainen.

Mitä laajemmin kokonaisuutta
katsotaan, sitä useammalle viranomaiselle selvityksestä on hyötyä.
Selvityksen tavoitteena on laatia kehittämissuositukset
turvapaikkamenettelyn eri vaiheisiin.

– On tärkeä
siirtää katsetta takapeilistä tulevaisuuteen: miten voimme jatkossa
toimia entistä paremmin? Tuomalla esiin tutkittua tietoa ja kehittämällä
toimintaa sen pohjalta vahvistamme myös luottamusta viranomaisiin,
turvapaikkaprosessiin ja suomalaiseen oikeusjärjestelmään, ministeri
Mykkänen toteaa.

Lisäksi selvityksessä arvioidaan,
mitä kaikkea on huomioitava maahanmuuttotilanteen mahdollisesti
muuttuessa, mitkä ovat erityisesti hakijan oikeusturvan kannalta
prosessin kriittisimmät kohdat ja kuinka laadunarviointi toimii
prosessin eri vaiheissa.

Kilpailutuksen on tarkoitus
valmistua joulukuussa 2018, jolloin selvityksen toteuttaja valitaan.
Selvityksen ja kehittämissuositusten on tarkoitus valmistua kesällä
2019.

Useita kehittämistoimia käynnissä

Maahanmuuttovirasto
julkaisi kesäkuussa 2018 analyysin turvapaikkajärjestelmän
toimivuudesta. Selvityksessä Maahanmuuttovirasto tunnisti 28
kehittämistoimenpidettä, joita Maahanmuuttovirasto parhaillaan
toimeenpanee.

Lisäksi valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimusohjelmassa on käynnissä oikeusministeriön vetämä
turvapaikanhakijoiden oikeusapua koskeva selvitys, jonka väliraportti
julkaistaan loppuvuodesta.

Lue lisää hankkeesta: www.intermin.fi/turvapaikkaselvitys

Tiedote:

Sisäministeriö käynnistää riippumattoman selvityksen turvapaikkaprosessista