Eu:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

13.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema – Direktiivi 2011/95/EU – 17 artikla – Toissijaisen suojeluaseman myöntämättä jättäminen – Perusteet – Tuomio törkeästä rikoksesta – Teon vakavuusasteen määrittäminen siitä kansallisessa oikeudessa säädetyn rangaistuksen perusteella – Hyväksyttävyys – Tapauskohtaisen arvioinnin tarpeellisuus

Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (Budapestin hallinto- ja työtuomioistuin, Unkari).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja
kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä
suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat
saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn
suojelun sisällölle 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9) 17 artiklan 1 kohdan
b alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty oikeudenkäynnissä, jossa Afganistanin kansalainen
Shajin Ahmed on riitauttanut Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalin
(siirtolais- ja pakolaisasiainvirasto, Unkari), aiemmin Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal (siirtolais- ja kansalaisuusasiainvirasto,
Unkari; jäljempänä virasto), päätöksen, jolla turvapaikkaviranomainen
hylkäsi Ahmedin kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Vaatimuksista
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi,
pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua,
yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU
17 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä
jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan toissijaista suojelua
hakevan katsotaan ”tehneen” tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla
”törkeän rikoksen”, joka voi sulkea pois oikeuden toissijaiseen
suojeluun, yksinomaan tietystä rikoksesta kyseisen jäsenvaltion
oikeudessa säädetyn rangaistuksen perusteella. Toimivaltaisen
kansallisen viranomaisen tai tuomioistuimen, joka antaa ratkaisun
toissijaista suojelua koskevasta hakemuksesta, on arvioitava kyseessä
olevan lainvastaisen teon vakavuusaste tutkimalla kattavasti kaikki
kullekin yksittäistapaukselle ominaiset olosuhteet.

Linkki asiaan C-369/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments