Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.8.2023 Oikeusuutiset

Tohtorinväitös syyteneuvottelusta, Helsingin yliopisto 1.9.2023

OTM, VT Saila Tuomala esittää väitöskirjansa ”Tunnustuksen oikeellisuuden ja vapaaehtoisuuden varmistaminen tunnustamisoikeudenkäynnissä” julkisesti tarkastettavaksi 1.9.2023 kello 12 Porthanian salissa PIII. Vastaväittäjänä toimii professori Matti Tolvanen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Sakari Melander. Tarkemmat tiedot löytyvät yliopiston tapahtumasivulta https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/flamma-2019/fi?id=66109

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/tohtorinvaitos-syyteneuvottelusta-helsingin-yliopisto-1-9-2023/
4.1.2019 Oikeusuutiset

OKV: Syyteneuvottelumenettelyssä ei voi luopua kaikista rangaistusvaatimuksista tai sopia rikostunnusmerkistön valinnasta

Syyttäjä oli esittänyt, että käräjäoikeus tuomitsisi sakkorangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä vastaajan, jolle oli vaatinut rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota esittämiinsä näkökohtiin, jotka liittyvät syyteneuvottelumenettelyyn virkarikosasiassa. Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt virkarikosasiassa ennen asian pääkäsittelyn alkamista käräjäoikeudelle tuomioesityksen. Siinä hän oli esittänyt, että käräjäoikeus jättäisi asian virka-aseman väärinkäyttämisestä syytteessä olleiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/okv-syyteneuvottelumenettelyssa-ei-voi-luopua-kaikista-rangaistusvaatimuksista-tai-sopia-rikostunnusmerkiston-valinnasta/
28.11.2016 Oikeusuutiset

I-SHO arvioi voidaanko syyteneuvottelua ja tuomioesitystä soveltaa muutoksenhakuvaiheessa

I-SHO:2016:11 Syyteneuvottelu – Tuomioesitys Tunnustamisoikeudenkäynti Kysymys oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n tuomioesitystä, luvun 10 a §:n syyteneuvottelua sekä 5 b luvun tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevien säännösten soveltuvuudesta muutoksenhakutuomioistuimessa.*** Nyt kysymyksessä olevassa asiassa A on valittanut syyksilukemisen osalta vain yhdestä törkeää huumausainerikosta koskevasta kohdasta ja lisäksi rangaistuksen määräämisestä. Siltä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/i-sho-arvioi-voidaanko-syyteneuvottelua-ja-tuomioesitysta-soveltaa-muutoksenhakuvaiheessa/
11.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Syyteneuvottelu mahdolliseksi ensi vuoden alusta

Säännökset niin sanotusta syytteestä sopimisesta tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Uudessa syyteneuvotteluksi kutsutussa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada mahdollisuuden saada lievempi rangaistus Uuden menettelyn tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa erityisesti laajojen rikosvyyhtien käsittelyä ja alentaa oikeudenkäyntien kokonaiskustannuksia kuitenkin niin, että sekä rikoksesta epäillyn että asianomistajan oikeudet turvataan. Uusi menettely…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-syyteneuvottelu-mahdolliseksi-ensi-vuoden-alusta/
21.8.2014 Oikeusuutiset

OM: Syyteneuvottelu mahdolliseksi ensi vuoden alusta

Niin sanottu syytteestä sopiminen otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Syyteneuvotteluksi kutsutussa uudessa menettelyssä rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada lievemmän rangaistuksen Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uudistukseen liittyvän lainsäädännön voimaantulo perjantaina 22. elokuuta. Syyteneuvottelua voidaan käyttää rikoksissa, joista säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi vuotta vankeutta. Syyteneuvottelua ei kuitenkaan sovelleta henkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/om-syyteneuvottelu-mahdolliseksi-ensi-vuoden-alusta-2/
21.3.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta hyväksyi syyteneuvotteluesityksen

Hallituksen esitystä tulee kuitenkin muokata ennen sen hyväksymistä Tunnustamisoikeudenkäynti on menettelyltään normaalia rikosoikeudenkäyntiä keveämpi ja suppeampi. Suostumus rikosasian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä merkitsee erityisesti sitä, että näyttönä on vastaajan tunnustus eikä muuta todistelua esitetä. Vastaaja luopuu siten oikeudestaan riitauttaa esitetty todistelu ja esittää omaa todistelua. Suostumuksen aitouteen ja vapaaehtoisuuteen sekä nimenomaisuuteen on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/perustuslakivaliokunta-hyvaksyi-syyteneuvotteluesityksen/
30.12.2013 Oikeusuutiset

USA:n korkeimmalta oikeudelta ratkaisu asianajajan syyteneuvotteluissa antamasta ohjeistuksesta

USA:n korkein oikeus on hiljattain antamassaan ratkaisussa katsonut, että asianajajan antama neuvo siitä, että jo hyväksytty syyteneuvotteluissa saavutettu tunnustaminen peruutetaan, ei ollut merkinnyt siten fundamentaalia virhettä, että asiassa olisi ollut syytä kumota täysimittaisessa oikeudenkäynnissä annettua tuomiota. Asialla on suomalaisesesta näkökulmasta merkitystä ennen kaikkea niissä tulevaisuudessa aktualisoituvissa jutuissa, joissa käydään syyteneuvotteluita.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/usan-korkeimmalta-oikeudelta-ratkaisu-asianajajan-syyteneuvotteluissa-antamasta-ohjeistuksesta/
30.5.2013 Oikeusuutiset

OM: Syyteneuvottelua koskeva lakiesitys eduskunnalle

Hallitus esittää niin sanotun syytteestä sopimisen käyttöönottamista Syyteneuvotteluksi kutsutussa menettelyssä rikoksesta epäilty voisi tunnustamalla saada mahdollisuuden sopia syytteestä tai saada lievempi rangaistus.   Tänään 30.5. eduskunnalle annetun lakiesityksen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa erityisesti laajojen talousrikosvyyhtien käsittelyä ja alentaa oikeudenkäyntien kokonaiskustannuksia kuitenkin turvaten sekä rikoksesta epäillyn että asianomistajan oikeudet.  …

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/om-syyteneuvottelua-koskeva-lakiesitys-eduskunnalle/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Oikeusministeriölle   L2023-25   Lausuntopyyntönne: VN/24963/2022, 5.5.2023 RIKOSPROSESSIN SUJUVOITTAMISTA ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa:    Ehdotusta koskevat yleiset huomiot   Asianajajaliitto kannattaa rikosprosessin sujuvoittamista ja katsoo, että työryhmän mietintö sisältää huomattavan määrän toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, joilla pystytään sujuvoittamaan oikeudenhoitoa sekä säästämään kaikkien oikeudenkäyntien osapuolten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-rikosprosessin-sujuvoittamista-arvioineen-tyoryhman-muistiosta/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/