Generic filters
Exact matches only
1.6.2024 Oikeusuutiset

Yhtiön taseessa olleita asunto-osakkeita ei huomioitu sukupolvenvaihdoshuojennuksessa

Vaa­san HaO: Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Taseaukaisu – Yritysvarallisuus A:n oli tarkoitus lahjoittaa lapselleen B:lle 20 prosentin osuus osakeyhtiö X:n osakkeista. Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostui kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluista. B olisi jatkanut lahjana saamallaan omaisuudella yritystoiminnan harjoittamista. A oli hakenut Verohallinnolta ennakkoratkaisua siitä, mikä oli lahjasta suoritettavan lahjaveron määrä.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/yhtion-taseessa-olleita-asunto-osakkeita-ei-huomioitu-sukupolvenvaihdoshuojennuksessa/
29.4.2024 Oikeusuutiset

KHO arvioi edellytyksiä sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamiselle sijoitusyhtiöön yrityksenä

KHO:2024:68 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitettu yritys – Sijoitusyhtiö – Arvopaperikauppa – Kokonaisarvio Asiassa oli kysymys sukupolvenvaihdokseen liittyvästä lahjaveron huojennuksesta. Ennakkoratkaisun hakijan oli tarkoitus lahjoittaa sijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n osakekanta kahdelle lapselleen. Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan huojennus myönnetään, jos veronalaiseen lahjaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-arvioi-edellytyksia-sukupolvenvaihdoshuojennuksen-soveltamiselle-sijoitusyhtioon-yrityksena/
14.4.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti minkä ajankohdan vertailuarvoa tuli sukupolvenvaihdoshuojennukseen käyttää, kun yhtiön tilikausi ei ollut kalenterivuosi

KHO:2024:55 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritysvarallisuuden arvostaminen – Lahjoituksen kohteena olevan yhtiön verovuosi – Arvostamisen perusteena käytettävä tilinpäätös – Kalenterivuodesta poikkeava tilikausi – Yhtiön osakkeen vertailuarvo Asiassa oli ratkaistava, minkä verovuoden verotuspäätöksen mukaista yhtiön osakkeen vertailuarvoa oli käytettävä laskettaessa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu veronhuojennus, kun lahjan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-aanesti-minka-ajankohdan-vertailuarvoa-tuli-sukupolvenvaihdoshuojennukseen-kayttaa-kun-yhtion-tilikausi-ei-ollut-kalenterivuosi/
10.4.2024 Oikeusuutiset

Lomamökkien vuokraustoiminta ei ollut yritystoimintaa, johon olisi voitu soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä

Hä­meen­lin­nan HaO: Ennakkoratkaisu – Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen käsite – Lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikainen vuokraus Lahjanantajat olivat harjoittaneet omistamallaan kiinteistöllä lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikaista vuokraustoimintaa, jonka lisäpalveluina oli huolehdittu muun ohella kohteiden siivouksesta ja kunnossapidosta. Lahjanantajien vuodelta 2021 antaman veroilmoituksen mukaan toiminnan myynti oli ollut 84 690,26 euroa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lomamokkien-vuokraustoiminta-ei-ollut-yritystoimintaa-johon-olisi-voitu-soveltaa-syukupolvenvaihdoshuojennusta-koskevia-saannoksia/
28.3.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksista “Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja “Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa”

Verohallinto   Dnro L2024-12   Lausuntopyyntönne: 1.3.2024 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSISTA ”SUKUPOLVENVAIHDOS PERINTÖTILANTEISSA” JA ”OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA”   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää pyydettynä lausuntona luonnoksista uusiksi Verohallinnon ohjeiksi ”Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja ”Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa” seuraavaa.     1. Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana ovat perus- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksista-sukupolvenvaihdos-perintotilanteissa-ja-osakeyhtion-sukupolvenvaihdos-verotuksessa/
5.9.2022 Oikeusuutiset

KHOn ratkaisu miten lahjat on laskettava yhteen, kun A on kummankin lahjan osalta oikeutettu sukupolvenvaihdoshuojennukseen

KHO:2022:105 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Lahjaveron peruste – Kolmen vuoden kuluessa saadut lahjat – Lahjojen kumulointi – Aikaisemmin suoritetun lahjaveron vähentäminen A oli 29.12.2015 saanut isältään lahjaksi 30 B Oy:n osaketta, joiden käypä arvo oli ollut 1 772 456,70 euroa ja perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu arvo eli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/khon-ratkaisu-miten-lahjat-on-laskettava-yhteen-kun-a-on-kummankin-lahjan-osalta-oikeutettu-sukupolvenvaihdoshuojennukseen/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Sukupolvenvaihdoshuojennus ei tullut kyseeseen, kun lahjoitus olisi tehty lasten omistamalle osakeyhtiölle

Vaa­san HAO: Lahjavero – Ennakkoratkaisu– Lahjoittaminen osakeyhtiölle – Sukupolvenvaihdoshuojennus– Yritystoiminnan jatkaminen A ja B olivat hakeneet ennakkoratkaisuja muun muassa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n tarkoittaman sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa A ja B lahjoittaisivat lastensa C:n ja D:n omistamille X ja Y Oy:lle vähintään 10 prosentin osuuden Z Oy:n osakekannasta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/sukupolvenvaihdoshuojennus-ei-tullut-kyseeseen-kun-lahjoitus-olisi-tehty-lasten-omistamalle-osakeyhtiolle/
26.11.2021 Oikeusuutiset

HaO: Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisen kannalta keskeisintä on, onko luovutuksen kohteena lähinnä omaisuutta vai aktiivisesti harjoitettavaa yritystoimintaa

Itä-Suo­men HAO: Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen käsite – Vuokraustoiminta A Oy:ssä on suunniteltu osittaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista siten, että henkilöt B ja C lahjoittavat omistamansa yhtiön B-sarjan osakkeet lapsilleen. A Oy:n toiminta on alkanut vuonna 2019 tapahtuneen D Oy:n osittaisjakautumisen seurauksena. A Oy on jatkanut D Oy:ssä harjoitettua kiinteistötoimintaa. Verohallinnon…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/hao-sukupolvenvaihdoshuojennuksen-soveltamisen-kannalta-keskeisinta-on-onko-luovutuksen-kohteena-lahinna-omaisuutta-vai-aktiivisesti-harjoitettavaa-yritystoimintaa/
8.2.2021 Oikeusuutiset

Sukupolvenvaihdoshuojennus oli mahdollista vain niiden lasten osalta, jotka työskentelivät konserniin kuuluvien yhtiöiden johtotehtävissä

Vaasan HaO: Sukupolvenvaihdos – Yhteinen lahja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli valituksellaan hakenut muutosta yhtiön Y osakkeiden lahjoitusta koskevaan Verohallinnon ennakkoratkaisuun, jossa lahjanantaja X:n tarkoituksena oli lahjoittaa osakkeita kuudelle lapselleen yhteislahjana. Lahjansaajien tarkoitus oli jatkaa esitetyn selvityksen perusteella yritystoimintaa yhtiön hallituksen jäsenenä osallistumalla niin kutsuttuun hallitusrotaatioon, jossa yhteislahjansaajat toimisivat jokainen vuorollaan määräajan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/sukupolvenvaihdoshuojennus-oli-mahdollista-vain-niiden-lasten-osalta-jotka-tyoskentelivat-konserniin-kuuluvien-yhtioiden-johtotehtavissa/
27.1.2020 Oikeusuutiset

Osakkeisiin sisältynyt 2,5 % osuus äänivallasta riitti niiden lahjoituksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen kun saajan oli tarkoitus jatkaa yhtiön hallituksessa

KHO:2020:7 Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Osakkeet – Äänioikeus – Erilajiset osakkeet A:n tarkoituksena oli lahjoittaa lapselleen B:lle 10 prosentin omistusosuus C Oy:n osakkeista. Lahjoitettavat osakkeet oikeuttivat 2,5 prosenttiin äänistä C Oy:n yhtiökokouksessa. B:n oli tarkoitus jatkaa lahjoituksen jälkeen C Oy:n hallituksen jäsenenä. B:n katsottiin jatkavan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/osakkeisiin-sisaltynyt-25-osuus-aanivallasta-riitti-niiden-lahjoituksen-sukupolvenvaihdoshuojennukseen-kun-saajan-oli-tarkoitus-jatkaa-yhtion-hallituksessa/