Generic filters
Exact matches only
24.4.2024 Oikeusuutiset

Paliskuntien yhdistäminen vain toisen paliskunnan hakemuksen perusteella ei ollut ollut välttämätöntä poronhoidon harjoittamiselle

KHO:2024:64 Porotalous – Poronhoito – Paliskunta – Paliskunnan toimialueen rajojen vahvistaminen – Paliskuntien toimialueiden yhdistäminen – Aluehallintoviraston harkintavalta – Hallinnon oikeusperiaatteet – Suhteellisuusperiaate – Poronhoidon harjoittamisen edellytykset Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko Lapin aluehallintovirasto voinut toimivaltansa ja harkintavaltansa puitteissa vahvistaa paliskunnan toimialueeksi kahden aikaisemmin itsenäisen paliskunnan toimialueet tilanteessa, jossa ainoastaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/paliskuntien-yhdistaminen-vain-toisen-paliskunnan-hakemuksen-perusteella-ei-ollut-ollut-valttamatonta-poronhoidon-harjoittamiselle/
16.2.2024 Oikeusuutiset

KHOlta kaksi porontalousvahinkojen korvaamiseen liittyvää vuosikirjaratkaisua

15.2.2024 KHO:2024:19 Porotalous – Porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaaminen – Harkinnanvarainen etuus – Korvauksen määrä – Omavastuuosuus – Tasapuolinen kohtelu – Saamelainen poronhoito 15.2.2024 KHO:2024:18 Porotalous – Porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaaminen – Valtuutussäännös – Valioneuvoston asetus – Asetuksen ristiriita perustuslain tai muun lain kanssa – Tuho, joka voidaan hyväksyä korvauksen perusteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kholta-kaksi-porontalousvahinkojen-korvaamiseen-liittyvaa-vuosikirjaratkaisua/
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
21.6.2023 Oikeusuutiset

Asetus oli ristiriidassa lain kanssa – paliskunnan osakkaalla oli oikeus korvaukseen porotuhosta

Poh­jois-Suo­men HAO: Porotaloutta kohdannut tuho – Tuhon määrittäminen – Paliskunnan yliluku – Laissa annettu valtuutus asetuksella säätämiseen – Asetuksen soveltamisrajoitus Lapin ELY-keskus oli hylännyt paliskunnan osakkaan hakemuksen porotaloutta poronhoitovuonna 2019–2020 kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä alkuperäiseen päätökseensä kohdistuneen oikaisuvaatimukseen, koska paliskunnassa suurin sallittu eloporomäärä oli ylittynyt tuhoa edeltäneenä kolmena poronhoitovuotena. Ratkaisu…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/asetus-oli-ristiriidassa-lain-kanssa-paliskunnan-osakkaalla-oli-oikeus-korvaukseen-porotuhosta/
2.6.2023 Oikeusuutiset

Paliskunnan jakautumispäätös oli voitu jättää vahvistamatta

KHO:2023:55 Porotalous – Poronhoito – Paliskunnan toimialueen jakaminen – Aluehallintoviraston harkintavalta – Saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana – Poronhoidon harjoittamisen edellytykse Paliskunnan kokous oli päättänyt, että paliskunnan toimialue jaetaan siten, että sen etelä- ja pohjoisosa muodostavat kumpikin erillisen paliskunnan. Paliskunnan toimialue sijaitsi saamelaisten kotiseutualueella. Paliskunta oli toimittanut päätöksensä aluehallintovirastolle vahvistettavaksi. Asiassa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/paliskunnan-jakautumispaatos-oli-voitu-jattaa-vahvistamatta/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO muutti kullankaivuulupaa, jotta porojen kulku laidunalueelta toiselle turvattaisiin

KHO:2020:124 Ympäristönsuojelu – Ympäristö- ja vesitalouslupa – Koneellinen kullankaivu – Saamelaisten kotiseutualue – Poronhoito – Edellytykset harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja – Olennainen heikennys – Yhteisvaikutukset – Pilaantuminen – Lupamääräykset – Suhde kaivoslakiin – Katselmus Aluehallintovirasto oli myöntänyt hakijalle ympäristöluvan koneelliseen kullankaivuun sekä luvan uomien siirtoon kaivun aikana ja veden ottamiseen ojasta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-muutti-kullankaivuulupaa-jotta-porojen-kulku-laidunalueelta-toiselle-turvattaisiin/
10.11.2017 Oikeusuutiset

Julkisoikeudelliseen yhdistykseen sovelletaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä vain sen hoitaessa julkista hallintotehtävää

KHO:2017:171 Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous Paliskunnan kokouksessa oli tehty päätös, joka oli koskenut paliskunnan talousarviossa hyväksytyn tokkatöiden enimmäistuntimäärän ylittävien työtuntien korvaamista. Kokouksessa oli katsottu, että ne paliskunnan osakkaat, jotka olivat osallistuneet tokkatöiden tekemiseen,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/julkisoikeudelliseen-yhdistykseen-sovelletaan-hallintolain-esteellisyyssaannoksia-vain-sen-hoitaessa-julkista-hallintotehtavaa/