Julkisoikeudelliseen yhdistykseen sovelletaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä vain sen hoitaessa julkista hallintotehtävää

10.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:171

Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous

Paliskunnan kokouksessa oli
tehty päätös, joka oli koskenut paliskunnan talousarviossa hyväksytyn
tokkatöiden enimmäistuntimäärän ylittävien työtuntien korvaamista.
Kokouksessa oli katsottu, että ne paliskunnan osakkaat, jotka olivat
osallistuneet tokkatöiden tekemiseen, olivat esteellisiä ottamaan osaa
tämän asian käsittelyyn.

Paliskunta oli hallintolain 2 §:n 3
momentissa tarkoitettu julkisoikeudellinen yhdistys. Hallintolakia
sovellettiin kuitenkin sen toimintaan vain silloin, kun se hoiti
julkisia hallintotehtäviä. Tokkatöiden korvaamista koskeva päätöksenteko
liittyi paliskunnan normaaliin taloudenhoitoon ja rinnastui siten
yksityisoikeudellisissa yhteisöissä tapahtuvaan päätöksentekoon.
Hallintolain virkamiehen esteellisyyttä koskevat säännökset eivät
tällaisesta asiasta päätettäessä tulleet sovellettaviksi. Paliskunnan
kokouksen päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska
osalta paliskunnan osakkaista oli esteellisyyden perusteella evätty
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments