Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.12.2019 Tiedotteet

Eduskunnan oikeusasiamies katsoi poliisin epäonnistuneen pahasti asiakirjapyynnön toteuttamisessa

A oli ollut epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Samassa asiakokonaisuudessa oli useita pääepäiltyä. A:n avustaja, asianajaja B oli pyytänyt useaan otteeseen kokonaisuuteen kuuluvaa yhtä kanssaepäiltyä koskevaa esitutkintapöytäkirjaa. B oli pyytänyt kyseistä esitutkintapöytäkirjaa poliisilta useita kertoja saamatta kuitenkaan tätä itselleen. B sai lopulta noin 4 kuukautta tietopyynnön jälkeen asiaa koskevan kuulustelupöytäkirjan, kun B…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eduskunnan-oikeusasiamies-katsoi-poliisin-epaonnistuneen-pahasti-asiakirjapyynnon-toteuttamisessa/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies selvittää syyttäjien ja käräjäoikeuksien käyttämän Sakari-järjestelmän puutteita

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä syyttäjien ja käräjäoikeuksien käyttämän Sakari-järjestelmän toiminnasta. Sakari-järjestelmä on kirjaamis- ja asianhallintajärjestelmä, jossa laaditaan rikosprosessiin kuuluvia asiakirjoja kuten haastehakemuksia, haasteita ja kutsuja. Syyttäjät kirjoittavat syytteen ja muut vaatimuksensa Sakari-järjestelmässä haastehakemuspohjalle ja toimittavat haastehakemuksen järjestelmässä sähköisesti käräjäoikeuteen. Rikosasia tulee vireille haastehakemuksen saapuessa käräjäoikeuteen.  Oikeusasiamiehen kanslian…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/apulaisoikeusasiamies-selvittaa-syyttajien-ja-karajaoikeuksien-kayttaman-sakari-jarjestelman-puutteita/
1.10.2019 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta

Työntekijän rokotussuoja Kuopion psykiatrian keskuksessa Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi huomautuksen työnantajalle, joka oli antanut Kuopion psykiatrian keskuksessa työskentelevälle työntekijälle kirjallisen varoituksen rokotussuojan ottamatta jättämisestä. Varoitusta perusteltiin sillä, että kantelija ei ollut ottanut tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa työnantajan kehotuksesta huolimatta ja että hänellä ei ollut terveydellistä syytä olla ottamatta rokotusta. Varoituksessa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/apulaisoikeusasiamies-sakslinilta-useita-ratkaisuja-tyontekijan-rokotussuojasta/
7.8.2018 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin

Rajoitustoimenpiteissä ongelmia. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin määräyksestä on tehty lukuisia pääasiassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia huostaanotetuille lapsille tarkoitettuihin lastensuojelulaitoksiin. Tarkastusten tavoitteena on selvittää mm. lasten kohtelua ja lapsiin kohdistuneiden rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Tarkastusten jälkeen apulaisoikeusasiamies on ottanut jatkotoimenpiteinään useita omia aloitteita tarkastuspöytäkirjoissa esitettyjen havaintojen johdosta. Tarkastuspöytäkirjat 1002/2016, 5449/2017, 5681/2017, 5727/2017, 5500/2017, 6546/2017,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/apulaisoikeusasiamies-on-maarannyt-lukuisia-yllatystarkastuksia-lastensuojelulaitoksiin/
26.3.2018 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies moittii Vantaan vankilan lainvastaisia menettelyjä asiamiestapaamisten yhteydessä

Avustajan vangille jättämät asiakirjat tutkittiin tapaamisen jälkeen Selvitysten perusteella Suomen suurimmassa tutkintavankilassa eli Vantaan vankilassa näyt-tää vallinneen laajasti virheellinen tai puutteellinen käsitys vapautensa menettäneen tapaami-sia koskevan lainsäädännön sisällöstä. Tilanteiden toistuvuuden johdosta tarkastamiseen lie-nee kehittynyt omat käytäntönsä. Erityisen huolestuttavana pidän sitä, että epätietoisuus koskee asiamiehen tapaamisia, joiden luottamuksellisuuden turvaaminen on yksi…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/apulaisoikeusasiamies-moittii-vantaan-vankilan-lainvastaisia-menettelyja-asiamiestapaamisten-yhteydessa/
14.1.2016 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies huolissaan 12 oppilassukupolvesta

Perusopetuksen tyyppikirjaimet voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että koulussa vuodesta 2004 lähtien opetettujen, käsin kirjoitettavien tyyppikirjainten keskinäinen sekoittuvuus voi vaarantaa 12 oppilassukupolven perusoikeuksien toteutumista. Nyt opetettavat tyyppikirjaimet korvautuvat vuoden 2016 elokuussa, kun perusopetuksen uuden opetussuunnitelman myötä otetaan käyttöön myös Opetushallituksen suositus uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/oikeusasiamies-huolissaan-12-oppilassukupolvesta/
20.11.2015 Oikeusuutiset

HS: Apulaisoikeusasiamies: Ilmaisukiellosta pitäisi voida valittaa oikeuteen

Tutkinnanjohtajan määräämästä ilmaisukiellosta pitäisi voida valittaa käräjäoikeuteen. Lisäksi ilmaisukiellossa olisi tarkkaan yksilöitävä, mitä seikkoja kielto koskee. Tähän tulokseen päätyi apulaisoikeusasiamiesJussi Pajuoja tutkittuaan omasta aloitteestaan, liittyykö poliisin ja muiden esitutkintaviranomaisten määräämiin ilmaisukieltoihin ongelmia. Ilmaisukiellot nousivat näkyvästi esille Jari Aarniota koskevan esitutkinnan aikana. Aarnion puolustuksen mukaan tutkinnanjohtajan määräämät ilmaisukiellot haittasivat tehokasta puolustautumista,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/hs-apulaisoikeusasiamies-ilmaisukiellosta-pitaisi-voida-valittaa-oikeuteen/
4.11.2015 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies: Sairaala loukkasi turvahuoneeseen teljetyn potilaan ihmisarvoa ja vapautta

Oikeusasiamies esittää hyvitystä Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo Pohjois-Kymen sairaalan loukanneen naispotilaan ihmisarvoa ja henkilökohtaista vapautta, kun tämä oli teljetty sairaalan turvahuoneeseen. Oikeusasiamies on antanut sairaalalle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä. Lisäksi Jääskeläinen esittää, että potilaalle hyvitetään häneen kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset. Potilaan kohtelussa on Jääskeläisen mukaan loukattu perustuslakia ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/oikeusasiamies-sairaala-loukkasi-turvahuoneeseen-teljetyn-potilaan-ihmisarvoa-ja-vapautta/
16.9.2015 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies: Kieliongelmat esteenä – pizzerian omistaja ei saanut poliisilta välittömästi apua

Kantelija oli pyytänyt poliisiautossa istuneelta partiolta apua pizzeriassaan häiriköivien asiakkaiden vuoksi Poliisimiehet kertoivat mieshenkilön selittäneen heille englanniksi jotain asiakkaistaan, mutta puheesta oli vaikea saada selvää. Partion mukaan pizzeriassa ei näkynyt poikkeavaa. Kantelijaa neuvottiin hoitamaan tilanne itse. Kantelija soitti hätäkeskukseen, ja toinen partio poisti ravintolasta kaksi henkilöä. AOA Jussi Pajuojan mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/apulaisoikeusasiamies-kieliongelmat-esteena-pizzerian-omistaja-ei-saanut-poliisilta-valittomasti-apua/