Apulaisoikeusasiamies selvittää syyttäjien ja käräjäoikeuksien käyttämän Sakari-järjestelmän puutteita

10.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä syyttäjien ja käräjäoikeuksien käyttämän Sakari-järjestelmän toiminnasta. Sakari-järjestelmä on kirjaamis- ja asianhallintajärjestelmä, jossa laaditaan rikosprosessiin kuuluvia asiakirjoja kuten haastehakemuksia, haasteita ja kutsuja. Syyttäjät kirjoittavat syytteen ja muut vaatimuksensa Sakari-järjestelmässä haastehakemuspohjalle ja toimittavat haastehakemuksen järjestelmässä sähköisesti käräjäoikeuteen. Rikosasia tulee vireille haastehakemuksen saapuessa käräjäoikeuteen. 

Oikeusasiamiehen kanslian suorittamassa tarkastuksessa mm. havaittiin, että syyttäjien käräjäoikeuteen toimittamista haastehakemuksissa asianosaisten nimissä on usein puutteita ja virheitä yksinomaan siitä syystä, että varsin tavanomaisetkaan nimet eivät Sakarin haastehakemuspohjissa mahdu niille varatuille kentille. Esimerkiksi pitkähkön sukunimen jälkeen toisena etunimenä oleva ”Juhani” voi näkyä haastehakemuksessa muodossa ”Juha” ja ”Kaius” muodossa ”Kai”. Kolmas etunimi katkeaa tai jää kokonaan pois myös keskimittaisten sukunimien ja tavanomaisten etunimien jälkeen. Apulaisoikeusasiamies on tiedustellut oikeusministeriöltä, miksei Sakarissa laadittavan haastehakemuksen nimikenttiä ole noin 20 vuotta jatkuneen käytön aikana saatu korjattua niin, että asianosaisten nimet mahtuisivat täydellisinä ja virheettöminä niille varatuille kentille.

Apulaisoikeusasiamies havaitsi myös, että Sakari-järjestelmässä laadittavaan haastehakemukseen sisältyvän syytteen teonkuvauksen ja todistelun kenttien tila on suurissa jutuissa riittämätön. Tilan loppuessa Sakari antaa syyttäjälle kehotuksen: ”Tiivistä tekstiä”.

Apulaisoikeusasiamies pyysi oikeusministeriötä antamaan lausuntonsa siitä, millä oikeudellisella perusteella Sakari voi rajoittaa merkittävää lainkäyttötyötä tekevän itsenäisen ja riippumattoman syyttäjän laatiman syytteen teonkuvauksen pituutta tai esitettävien todisteiden määrää ja käskeä syyttäjää tiivistämään tekstiä. Apulaisoikeusasiamies piti kysymystä periaatteellisesti tärkeänä.

Oikeusministeriön on hankittava Oikeusrekisterikeskuksen selvitys ja toimitettava apulaisoikeusasiamiehelle oma lausuntonsa 29.11.2019 mennessä.

Tarkastuspöytäkirja 1406/2019 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla (www.oikeusasiamies.fi).

  Apulaisoikeusasiamies selvittää Sakari-järjestelmän puutteita

Avainsanat