Generic filters
Exact matches only
12.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus. Lausuntotiivistelmä

Työryhmä päätyi suosittamaan kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa Työryhmä esitti lisäksi harkittavaksi, että oikeusapupalvelujen tarjoaminen ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen eriytettäisiin omiksi toimistoiksi. Oikeusministeriön asettaman valtion oikeusaputoimistojen rakennetyöryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia muodostaa oikeusaputoimistoista nykyistä laajempia hallinnollisia kokonaisuuksia, arvioida yhden oikeusapuviraston perustamisen vaikutuksia sekä tehdä ehdotus…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-valtion-oikeusaputoimistojen-rakenneuudistus-lausuntotiivistelma/
2.12.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 69 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2013

Käsitellyistä asioista oli julkisten oikeusaputoimistojen antamaa oikeusapua 44 500 asiaa ja oikeusapupäätöksiä yksityiselle asiamiehelle 24 600 asiaa Eniten oikeusapua annettiin avioliitto- ja perheoikeudellisissa asioissa, perintöasioissa sekä rikosasioissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/tilastokeskus-oikeusaputoimistoissa-kasiteltiin-69-000-julkisen-oikeusavun-asiaa-vuonna-2013/
21.5.2014 Oikeusuutiset

OM: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Työryhmä on useita eri organisaatiovaihtoehtoja harkittuaan päätynyt suosittamaan kuuden oikeusapupiirin muodostamista siten, että piirit vastaisivat oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa esiintuotua poliisin ja syyttäjän toimialuejakoa Oikeusapupiireissä sijaitsisi tietty määrä oikeusaputoimistoja, joilla olisi puolestaan tietty määrä toimipaikkoja. Rakenne siis vastaisi pääpiirteittäin nykyistä rakennetta eikä toisi muutoksia esteellisyyksiin tai toimipaikkoihin. Piirien johtajat eivät kuitenkaan toimisi…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/om-valtion-oikeusaputoimistojen-rakenneuudistus/
25.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä ehdottaa sähköisten palvelujen lisäämistä valtion oikeusaputoimistoissa

Oikeusministeriön asettama työryhmä suosittaa sähköisen ajanvarausjärjestelmän luomista valtion oikeusaputoimistoissa Tulevaisuudessa ajan oikeusaputoimistoon voisi varata verkkopalvelussa asiakkaalle parhaiten sopivaan aikaan. Jo nyt oikeusapuhakemuksen voi tehdä internetissä, mutta palvelua käytetään toistaiseksi vähän. Asiakastapaamisten järjestäminen videoyhteyden kautta etäpalveluna on mahdollista ja esimerkiksi videotulkkausta käytetään oikeusaputoimistoissa enenevässä määrin. Sähköisten asiointipalvelujen käyttö on lisääntynyt nopeasti…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-tyoryhma-ehdottaa-sahkoisten-palvelujen-lisaamista-valtion-oikeusaputoimistoissa/
29.11.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 65 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2012

Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 65 000 julkisen oikeusavun asiaa, mikä on hieman yli 4 000 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuotena Käsitellyistä asioista oli julkisten oikeusaputoimistojen antamaa oikeusapua 43 600 asiaa ja oikeusapupäätöksiä yksityiselle asiamiehelle 21 300 asiaa. Eniten oikeusapua annettiin avioliitto- ja perheoikeudellisissa asioissa, perintöasioissa sekä rikosasioissa. Tiedot…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/tilastokeskus-oikeusaputoimistoissa-kasiteltiin-65-000-julkisen-oikeusavun-asiaa-vuonna-2012/
22.8.2013 Oikeusuutiset

OM: Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään – toimipaikat säilyvät ennallaan

Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään vuosien 2014 ja 2015 alusta. Vaikka toimistoja yhdistetään hallinnollisesti, asiakkaita vastaanottavien toimipisteiden määrä ei vähene Hallinnollisesti itsenäisten oikeusaputoimistojen määrä vähenee vuoden 2015 alkuun mennessä 34:sta 27:een, mutta asiakkaita palvellaan edelleen 165 toimipisteessä. Toimistoissa työskentelevän henkilöstön määrä ei myöskään vähene. Uudistuksella pyritään keventämään hallintoa, vähentämään pienten toimistojen haavoittuvuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/om-oikeusaputoimistojen-hallintoa-keskitetaan-toimipaikat-sailyvat-ennallaan/
19.8.2013 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerivirasto: Pirkanmaan oikeusaputoimiston menettely

Oikeusaputoimiston oikeusapusihteeri oli merkinnyt asiakasohjelmaan vahingossa kantelijan asiassa valituksen toimittamiselle asetetun määräajan liian myöhäiseksi Asiaa hoitanut julkinen oikeusavustaja ei ollut työkiireiltään pystynyt oikaisemaan määräpäivää. Näin ollen valitus toimitettiin määräpäivän jälkeen ja jätettiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa tutkimatta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että virkamieslain 4 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus suorittaa tehtävä asianmukaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/oikeuskanslerivirasto-pirkanmaan-oikeusaputoimiston-menettely/
3.7.2013 Oikeusuutiset

OM: Asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista

Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Kuitenkin 31.12.2014 saakka Turun oikeusapupiirissä on Kankaanpäänoikeusaputoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Ikaalisissa, Kankaanpäässä ja Parkanossa ja Turun oikeusaputoimisto, jonka toimipaikka sijaitsee Turussa sekä Vaasan oikeusapupiirissä Porin oikeusaputoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kokemäellä, Merikarvialla, Porissa ja Säkylässä. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/om-asetus-oikeusapupiireista-seka-oikeusaputoimistojen-toimipaikoista-ja-edunvalvonta-alueista/
18.4.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä selvittämään valtion oikeusaputoimistojen organisaatiorakennetta ja hallinnon keventämistä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia muodostaa valtion oikeusaputoimistoista hallinnollisesti nykyistä laajempia kokonaisuuksia Tavoitteena on keventää ja tehostaa hallintoa. Alueelliset palvelut säilyvät eri puolilla maata, vaikka hallinnollisesti oikeusaputoimistoja yhdisteltäisiinkin. Yksi vaihtoehto voisi olla jossakin päin maata sijaitseva yksi hallinnollinen yksikkö, joka ohjaisi kaikkia itsenäisiä oikeusaputoimistoja. Oikeusaputoimistoja on tällä hetkellä 34…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/om-tyoryhma-selvittamaan-valtion-oikeusaputoimistojen-organisaatiorakennetta-ja-hallinnon-keventamista/
8.5.2024 Tiedotteet

Hallitus on hyväksynyt uusia asianajajia

Asianajajaliiton hallitus on 8.5.2024 hyväksynyt uusia jäseniä, joilla on oikeus käyttää lailla suojattua ammattinimikettä asianajaja*): Erkkilä, Mika-Petteri, Asianajotoimisto Aura Oy, Turku Hakkarainen, Kaarlo, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Helsinki (19.5.2024 lukien) Leppänen, Juho, Asianajotoimisto Applex Oy, Tampere Nisso, Susanna, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki Oesch, Sofia, HPP Asianajotoimisto Oy, Helsinki (11.5.2024 lukien) Ojanperä,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hallitus-on-hyvaksynyt-uusia-asianajajia-20/