Tilastokeskus: Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 65 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2012

29.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 65 000 julkisen oikeusavun asiaa, mikä on hieman yli 4 000 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuotena

Käsitellyistä asioista oli julkisten oikeusaputoimistojen antamaa oikeusapua 43 600 asiaa ja oikeusapupäätöksiä yksityiselle asiamiehelle 21 300 asiaa. Eniten oikeusapua annettiin avioliitto- ja perheoikeudellisissa asioissa, perintöasioissa sekä rikosasioissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

 

Vuonna 2012 käsitellyissä 65 000 oikeusavun asiassa yleisimmät toimenpiteet olivat oikeusapupäätös yksityiselle asiamiehelle (33 %), oikeudellinen neuvo (14 %), sekä tuomioistuinkäsittely (14 %).

 

Oikeusaputoimistojen antaman oikeusavun saajista lähes 58 prosenttia oli naisia. Naiset olivat selkeänä enemmistönä avioliitto- ja perheoikeudellisissa asioissa sekä perintöasioissa, kun taas miehet olivat enemmistönä rikosasioissa. Suurin osa, lähes kolme neljästä oikeusavun saajasta, sai apua ilman kulujen omavastuuosuutta. Oikeusaputilastossa ei ole sukupuoli-, ikä- eikä omavastuusprosenttitietoja yksityisten avustajien asiakkaista.

 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments